Visie Academie voor Theater en Dans:

“If we trust that art matters
If we can learn from everyone
If we think artists contribute to shape the world
How will we act?”

 -Visie UC (JMD):

“If we can learn from everyone”

De opleiding Urban Contemporary (JMD) werkt sinds 2004 met competentiegericht onderwijs. Het huidige werkveld vereist van dansers/ performers uiteenlopende vermogens (competenties) als initiatief nemen, zelfstandigheid, betrouwbaarheid, creativiteit, kunnen reflecteren en leren, en innovatief zijn om het hoofd boven water te kunnen houden en ‘vuurvast’ te worden. De opvatting van de artistieke leider, het kernteam en de docenten van de opleiding is, dat de motivatie om te leren en het leerrendement worden bevorderd door een vorm van ‘natuurlijk leren’, dat is zelfsturend leren binnen een zinvolle, praktijkgerichte context. De studenten leren met en van elkaar; eigenlijk leert iedereen van iedereen (ook studenten en docenten) en is er sprake van een “learning community”.

Het onderwijs is competentiegericht en wordt daarom vakoverstijgend aangeboden, vanuit aan de ene kant, de vaktechnische training (dans spel zang-stem)en van de andere kant, “prestaties” (dit zijn complexe opdrachten die zijn gekoppeld aan de dans- en theaterpraktijk). Doel is het ontwikkelen van professionele hedendaagse performerskwaliteiten. Competentiegericht onderwijs vervangt vakgericht denken. Student kunnen in grote mate hun eigen ontwikkelingsproces aansturen door keuzes te maken. Leidraad bij die keuzes zijn de door de student gekozen leer- en ontwikkelingslijnen. Deze leerlijnen (vaardigheidstraining) en ontwikkelingslijnen (houdingsaspecten) vormen de routeplanner voor de studie. Samen met hun tutoren (onderwijsbegeleiders), coaches en docenten houden studenten zelf een vinger aan de pols (zelfreflectie) m.b.t. de voortgang van de eigen ontwikkeling. Dit groei- en ontwikkelingsproces wordt bijgehouden in een digitaal procesportfolio. Studievoortgang toont zich in leerbewijzen en reflectieopdrachten in een multimediale leeromgeving.

Met andere woorden: de ontwikkeling van de student is voor een groot deel afhankelijk van hun eigen initiatieven.  Op deze wijze ligt de basis van de kwaliteit van het onderwijs zowel bij degenen die het verzorgen, als die het ontvangen. De docenten van de opleiding Urban Contemporary (JMD) hebben allen een grote staat van dienst opgebouwd in de beroepspraktijk en zijn zeer ervaren. Regelmatige bijeenkomsten dragen bij aan een goede coördinatie en uitwisseling. Kernteam en artistiek leider bepalen in overleg het artistieke, onderwijskundige en dagelijkse beleid. Uitgangspunten van de opleiding zijn een grote beschikbaarheid en het creëren van een vertrouwensbasis waarop eigen initiatief ontwikkeld kan worden.

“If we think artists contribute to shape the world”

Individuele verschillen tussen studenten worden positief gewaardeerd. Het gaat er tijdens de opleiding om dat elke student zijn eigenheid kan vinden. Kunstenaars hebben een persoonlijk profiel een onderscheidende kwaliteiten. Om studenten de kans te geven hun persoonlijke invloed op de wereld te nemen, stimuleren we persoonlijke leerwegen. Studenten worden in staat gesteld in aanraking te komen met uiteenlopende werkwijzen van verschillende (gast)docenten en (gast)choreografen. In de afstudeerfase kan dat ook middels een uitwisselingsprogramma met een aanverwante opleiding in het binnen- of buitenland.

De belangrijkste kwaliteit die onze dansers dienen te verwerven is de wetenschap en vaardigheid het uiterste uit zichzelf te halen. Ze moeten verantwoordelijkheid, concentratie en discipline ontwikkelen en deze in de dagelijkse routine vormgeven. Ze dienen initiatief te ontwikkelen, op onderzoek uit te gaan, voorstellingen te bezoeken en zichzelf weten te plaatsen in de grote diversiteit van de (internationale) dans- en theaterwereld. Ze moeten in staat zijn de confrontatie met zichzelf aan te gaan en een antwoord te vinden op de vraag waarom ze willen dansen en wat hun carrièreperspectieven zijn. Hiervoor is een persoonlijke begeleiding, waarin de dialoog centraal staat en studenten voortdurend worden uitgenodigd hun eigen visie in te brengen, van groot belang. Ze worden door docenten uitgedaagd met prikkelende vragen. Ook leren ze ervaringen uit te wisselen met collega-studenten en te discussiëren over dans. Van dans een beroep maken is geen eenduidig proces; het is (deels) aan de studenten hoe ze dat doen.

“If we trust that art matters”

Kunst is een dynamische ontwerpende leefwereld. Deze wereld spiegelt en verwerkt de tijdgeest via individuen en collectieven. Alle studenten zijn op een manier aangeraakt door de wens, van deze omgeving deel uit te gaan maken. De innerlijke drive om tot expressie te komen en daarmee met een luide stem te spreken die gehoord zal gaan worden, is voor elke student essentieel. Dit geeft betekenis.

Delen