De opleiding Urban Contemporary (JMD) stelt zich ten doel:

· studenten te begeleiden tot zelfstandige professionals, die voldoen aan het beroepsprofiel en binnen het transculturele werkveld van urban en contemporary dans en het muziektheater, kunnen functioneren;

· studenten te begeleiden tot vakkundige, innovatieve en nieuwsgierige professionals, die een persoonlijke inbreng hebben in creatieve en uitvoerende processen;

· studenten te begeleiden tot vakmensen, die adequaat en mondig kunnen functioneren en die initiatieven blijven ontplooien om zichzelf en hun vak verder te ontwikkelen; 

· de studenten te begeleiden in een veilige leeromgeving, waar creatieve vermogens en de persoonlijke theatrale, creatieve ontwikkeling van de studenten optimaal kan worden onderzocht; 

· studenten te begeleiden in de wetenschap dat onderwijskundig, de dialoog centraal staat. 

· als opleiding aanzetten te geven tot een vernieuwende ontwikkeling binnen het werkveld, onder andere door voortdurende bijstelling van het curriculum, het aantrekken van gastdocenten en choreografen/regisseurs, het stimuleren van eigen werk van studenten en dit een plaats te geven in de voorstellingen, door het stimuleren van het opzetten van eigen projecten, producties en kleine gezelschappen.

Delen