Naar inhoud

Studiegids

2022-2023

Twee-jarig AD-curriculum

Zoals eerder geschetst heeft de NBA een intensief zevenjarig programma als vooropleiding. Hierdoor zijn de leerlingen goed voorbereid op het vervolgtraject van de AD Klassiek Ballet. Na het tweejarige programma zijn de studenten volledig toegerust om het professionele werkveld te betreden.

In plaats van het betreden van het werkveld kunnen studenten kiezen voor een vervolgopleiding in het BA-traject. Op deze manier kunnen ze hun opleiding verdiepen. Dit 3e jaar is gericht op een theoretische verdieping of op het behalen van een certificaat docent klassiek ballet. De bacheloropleiding is enerzijds specifiek bedoeld voor studenten met een AD klassiek ballet. Een tweede doelgroep voor de BA-opleiding wordt gevormd door professionele dansers die na een jarenlange danscarrière in het derde jaar van de BA-opleiding kunnen instromen. Op deze manier draagt de NBA bij aan de principes van flexibel leren en ‘lifelong learning’.

 

 

Delen