Binnen de academie is, net als in de ons omringende wereld en het werkveld diversiteit en inclusie een terugkerend en belangwekkend onderwerp.

Binnen alle opleidingen staat inclusie en het streven naar diversiteit centraal; het is een aandachtspunt dat leidt tot discussies, veranderingen in curricula, experimenten en investeringen in de programma's.

In 2018 is binnen de ATD het platform diversiteit en inclusie opgericht, dat in 2021 is omgedoopt tot Platform 2025, dat verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van beleid en het ontwikkelen en uitvoeren van de verschillende initiatieven om tot een consistente aanpak te komen.

Wil het werkveld en de academie onze diverse samenleving beter vertegenwoordigen, dan moeten we veranderen en een omgeving creëren waarin nieuwe verhalen en repertoire, alternatieve codes en visies, en alternatieve vormen van beweging en reflectie welkom zijn en worden opgenomen vanuit een wederzijdse erkenning en verbondenheid.

We zijn ons ervan bewust dat niet iedereen het gevoel heeft dat de ATD een veilige haven is. De school meer inclusief maken, omvat veel meer dan alleen het uitnodigen van studenten met een niet-westerse achtergrond om te auditeren. Een voorbeeld van activiteiten op dit gebied zijn de ATD-personeelstrainingen die zich richten op unconscious bias, op wat diversiteit en inclusie werkelijk betekent.

Als de ATD haar leeromgeving echt wil veranderen en inclusief onderwijs wil aanbieden in een inclusieve omgeving, moeten de huidige medewerkers en studenten onderzoeken wie ze zijn als individu en als organisatie. Welke rol spelen zij in het behoud van het bestaande systeem? Op welke manier zouden ze het systeem kunnen veranderen en wat zouden de gevolgen van die veranderingen zijn?
Een gemeenschappelijk punt van waaruit we vertrekken is de waarde die we hechten aan de podiumkunsten en de betekenis van de kunsten voor de wereld waarin we leven.

 

 

Delen