Naar inhoud

Studiegids

2022-2023
 

Introductie

De opleiding Docent Dans is een hedendaagse internationaal georiënteerde kunstvakdocentenopleiding waarin de artistieke ontwikkeling van de studenten centraal staat. We leiden dansprofessionals op die in het cultureel diverse grootstedelijke werkveld dansprojecten begeleiden en dansonderwijs verzorgen (Bachelor of Education in Dance). Onze alumni zijn pioniers en bruggenbouwers. Door een flexibele en open mentaliteit kunnen zij meebewegen met de voortdurende ontwikkelingen in de wereld van de dans. 

De opleiding heeft een cultureel diverse studenten- en docentenpopulatie. Hierdoor ontstaat een prikkelende leeromgeving waarin vermenging en verstrengeling van dansvormen vanzelfsprekend is.  De visie en de uitgangspunten van de opleiding zijn transcultureel. Identiteit en cultuur ontstaan in uitwisseling en interactie met elkaar en anderen. Studenten onderzoeken een gevarieerd palet aan westerse en niet-westerse dansvormen en danstradities. Eigentijdse choreografen en dansdocenten zijn een inspiratiebron voor het ontwikkelen van transculturele artistieke danspraktijken. De opleiding heeft een structureel samenwerkingsverband met het Afrikaanse eigentijds choreografisch centrum Ecole des Sables in Senegal. 

Delen