Het gemeenschappelijke doel van de opleidingen van de ATD is studenten op te leiden tot gedreven en excellente beroepsbeoefenaars in de disciplines theater, dans en kunsteducatie (docentenopleidingen).

De opleidingen zijn niet gebonden aan één opvatting over wat kunst is of zou moeten zijn. Kunst is niet te vangen in modellen, maar ontwikkelt zich eigenzinnig en onvoorspelbaar. De opleidingen verbinden het kunstenaarschap vooral met een bepaalde mate van oorspronkelijkheid, met het zoeken naar het oorspronkelijke, het nieuwe of het veranderende, met engagement en verbeeldingskracht. Maar een kunstenaar heeft ook een duidelijke verantwoordelijkheid: het is iemand die de grenzen van zijn eigen kunnen, van zijn discipline en van de wereld om hem heen kan en wil verkennen.
De opleiding zal jou als student aanspreken op deze eigenschapen en jou stimuleren om de grenzen en balans tussen traditie en vernieuwing, tussen vakmanschap en kunstenaarschap steeds opnieuw te onderzoeken. 

De school máakt geen talent, maar tracht het vooronderstelde talent van jou als student vakmatig en artistiek te ontwikkelen tot een professioneel niveau dat aansluit bij de beroepspraktijk. De norm daarvoor is de top van die beroepspraktijk, zowel nationaal als internationaal. Je leert vaardigheden en condities te verwerven, die jou in staat stellen om zelfstandig, duurzaam in de theaterpraktijk te functioneren, in samenwerking met anderen. In de ruim 40 jaar van haar bestaan heeft de ATD een unieke positie verworven in het opleiden van getalenteerde podiumkunstenaars voor het nationale en internationale werkveld.

Vertrekkend vanuit de autonome vakgebieden opereert de ATD als een samenwerkend geheel van opleidingen waarin het beste op het gebied van traditie en experiment wordt samengebracht om podiumkunstenaars af te leveren die zich bewust zijn van een veranderende wereld en zich daar ondernemend en geëngageerd toe willen verhouden. De academie wil een trendsetter zijn die de krachten van generaties en disciplines bundelt waarin vakmanschap, authenticiteit en het nemen van risico’s onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De academie is een open instituut, in interactie met de belangrijkste dans- en theatergezelschappen en podia in de stad Amsterdam. De opleidingen weerspiegelen de rijke diversiteit aan podiumkunsten, timmeren ook internationaal aan de weg, verbreden de markt voor hun alumni en bestendigen hun imago als excellente opleidingen.

Het klinkt allemaal geweldig, en dat is het ook. Wij zijn de enige theater- en dansacademie in Nederland waar je alles onder één dak vindt. Alle disciplines, van productie tot klassiek ballet en van mime tot theatertechniek. Alle faciliteiten van een kostuumatelier tot een digitaal lab. En samen vormen we een gemeenschappelijk podium voor zeventien gespecialiseerde opleidingen. Een leergemeenschap waarin we elkaar inspireren nieuwe wegen te vinden en conventies te lijf gaan. Waar we samen denken, durven en leren en zo nieuwe ideeën tot leven brengen. Onze ambitie is een generatie theatermakers op te leiden die vanaf dag één leren samenwerken. 


 

Delen