Naar inhoud

Studiegids

2022-2023

Taal
De cursus wordt gegeven in het Engels. Studenten worden aangemoedigd om wat Nederlands te leren. Als onderdeel van de introductieweken worden de studenten meegenomen op een excursie door Amsterdam met de bedoeling hen inzicht te geven in de prachtige en historische stad Amsterdam.

Structuur studiejaar
Het studiejaar omvat 40 weken. Tijdens de eerste twee trainingsweken, aan het begin van het schooljaar, zijn er zowel technieklessen als lessen over meer algemene onderwerpen zoals dans & gezondheid. Voor elk cursusjaar wordt een kalender gemaakt met daarin de data van de presentaties en optredens, workshops, examens etc.

Studiebelasting
De studielast van de opleiding bedraagt ​​gemiddeld ongeveer 40 uur per week; het bestaat uit groepsinstructie en zelfstudie-uren waarbij de student geacht wordt zelfstandig te studeren. De Nationale Balletacademie probeert de studielast zo goed mogelijk over het studiejaar te verdelen. Wel kan er tijdelijk sprake zijn van een verhoogde studiebelasting, vooral tijdens uitvoeringsperioden. De studielast tijdens een stage hangt ook af van het dansgezelschap waar de student is gedetacheerd en de taak die hem daar is opgedragen. Tijdens de schoolvakanties kan er gevraagd worden om op te treden.

Instructie uren
In het algemeen kunnen schooldagen beginnen om 08.30 uur en eindigen om 18.00 uur met regelmatige pauzes. Vaak zijn studenten verplicht om optredens bij te wonen of deel te nemen aan repetities en presentaties in de avonduren en/of weekenden.

Delen