De ATD biedt de volgende opleidingen aan:

  • Bachelor Dans, met uitstroomprofiel danser en choreograaf
  • Bachelor Theater met uitstroomprofiel acteur en theatermaker
  • Bachelor Docent Theater
  • Bachelor Docent Dans
  • Associate Degree Technische Productie
  • Associate Degree Klassiek Ballet
  • Master Theater / Das Theater
  • Master Choreografie / Das Choreografie
  • Master Das Creative Producing

Binnen de Bachelor Dans (profiel dans) vallen de afstudeerdifferentiaties /opleidingen: de Nationale Balletacademie (NBA), Expanded Contemporary Dance (ECD) - Moderne Theaterdans (MTD), Urban Contemporary / Jazz Musicaldans (UC/JMD) zijn op enkele studenten na afgebouwd - en (profiel choreograaf) de school voor Nieuwe Dansontwikkeling (SNDO)).   
Alumni van de tweejarig associate degree Klassiek Ballet en ervaren klassieke dansers uit het werkveld kunnen binnen de NBA een verkorte Bachelor Dans volgen om een aantekening Docent Klassiek Ballet te verwerven. 

Daarnaast zijn er twee docentenopleidingen: Theaterdocent (met ook een verkorte variant) en Docent Dans. De opleiding Theaterdocent en Docent Dans worden gezien als een van de theater- respectievelijk dansopleidingen. ( ….)
Als we het in deze gids over de dans opleidingen hebben dan valt daar dus ook de opleiding Docent Dans onder.
De Associate Degree en verkorte opleidingen zijn tweejarig zijn. Zij ,volgen min of meer hetzelfde stramien als de vierjarige bacheloropleidingen, Daar waar we in het algemene deel van deze gids spreken van opleiding bedoelen we alle varianten die we in huis hebben.

Hoewel de opleidingen van de ATD veel gemeenschappelijk hebben, zowel inhoudelijk als op de manier waarop zij samenwerken, hebben ze ook ieder hun eigen identiteit en artistieke zelfstandigheid. Want elk werkveld stelt ook zeer specifieke artistieke en technische eisen. Om goed op de hoogte te blijven van deze eisen onderhouden de opleidingen ieder afzonderlijk contact met hun eigen werkveld en bepalen ze zelf hoe ze op deze eisen ingaan. Ze dragen een eigen verantwoordelijkheid voor de onderbouwing en het waarborgen van de actualisering van het curriculum (onderwijsprogramma) en anticiperen op mogelijke toekomstige ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Een van de gezamenlijke uitgangspunten van alle opleidingen binnen de ATD is in het onderwijs ook díe elementen op te nemen die studenten later in staat stellen iets aan de bestaande praktijk toe te voegen.

Delen