Wat te doen bij ongewenst en/of grensoverschrijdend gedrag?
Het beleid van de Academie voor Theater en Dans is erop gericht om naast de fysieke veiligheid ook de sociale en psychologische veiligheid van studenten en medewerkers te waarborgen. Ongewenst en/of grensoverschrijdend gedrag is per definitie niet toelaatbaar, en vooral niet in de kwetsbare context van kunstonderwijs. Maar grenzen zijn ook heel persoonlijk en niet altijd makkelijk te duiden. Daarom adviseren wij je om je te melden bij een van de vertrouwenspersonen om je te helpen bepalen wat te doen bij (een vermoeden van) ongewenst en/of grensoverschrijdend gedrag.

Voor meer informatie en tips ga naar AHK pagina sociale veiligheid of meld je klacht via het Klachtenloket.

Klachtenregelingen: college van beroep voor examens (cobex).

Delen