Naar inhoud

Studiegids

2022-2023

Ondernemerschap en een ‘eerlijke’ arbeidsmarkt 
Ondernemerschapsonderwijs is een onderdeel van elke opleiding binnen de academie. Soms realiseer je je als student of als afgestudeerde pas op het moment van werkelijke toetreding tot de arbeidsmarkt dat je bepaalde kennis en vaardigheden mist of niet meer paraat hebt. 
Sinds een paar jaar speelt de ATD, als portefeuillehouder van de kwaliteitsmiddelenprojecten ‘Ontwikkeling Fair Practice module’ en ‘Ondernemerschap’, een actieve rol in de doorontwikkeling van het (extra) ondernemerschapsonderwijs. Het Fair Practice project is een ATD-project waarin het ontwikkelen en aanbieden van een Fair Practice gerelateerde module voor het bacheloronderwijs centraal staat. Het Ondernemerschapsproject is een AHK-project, met een grote betrokkenheid van de ATD, waarin extra cursussen en trainingen op het thema ondernemerschap worden aangeboden.

De Fair Practice module 
Hoe bouw je aan een eerlijke werkpraktijk? Hoe kom je zakelijk voor jezelf en de ander op?
Hoe verhoud je je tot werksituaties waarin de ander meer macht heeft dan jij en daar grensoverschrijdend in handelt? Wat betekent inclusie en diversiteit in je werkpraktijk en hoe handel je daarnaar? Hoe hou je jezelf mentaal gezond in een complex veld waarin ‘nee’ zeggen vaak niet als een optie voelt? Hoe maken we duidelijker wat we waard zijn zonder in de verdediging te schieten?


De Fair Practice module is een programma met als doel dat je als student de waarden van jezelf ten opzichte van de fair practice code weet te vertalen in kennis, attitude en instrumenten die een eerlijker, professioneler, transparanter en dus duurzame carrière op de arbeidsmarkt mogelijk maken. De lessen vloeien voort uit de waardes van de landelijk vastgestelde Fair Practice Code, namelijk: ‘fair chain’, ‘fair pay’ en ‘fair share’. Deze waarden zijn ontwikkeld voor de culturele sector. Daarnaast zijn er twee onderwerpen toegevoegd. Het gaat om ‘fair value’ (art advocacy) en ‘fair time’ (hoe blijf je bijvoorbeeld weg van een burn-out). 

De Fair Practice module is een programma dat voor een zo groot mogelijk aantal opleidingen een goede aanvulling is, maar ook ruimte laat voor maatwerk binnen het curriculum van de eigen opleiding. Daarnaast wil de module een verbindende schakel zijn, het gesprek over dit onderwerp tussen opleidingen onderling en met andere academies faciliteren en dient het als ‘laboratorium’ waarin samenwerking met een of meer opleidingen, nieuwe lessen of methodes kunnen worden uitgeprobeerd. 

De Fair Practice module bestaat uit vijf lessen waarin je wordt voorbereid op het organiseren van een eerlijke werkpraktijk voor jezelf en het kunnen creëren van een eerlijke werkpraktijk voor anderen. Dat doen we door de volgende pijlers per onderwerp te hanteren: 

  1. Theorie: Kennis van het systeem en het onderwerp
  2. Eigen visie: Het ontwikkelen van jouw eigen visie rondom het onderwerp 
  3. Vaardigheden: Hoe te handelen vanuit jouw visie. 

Lesinhoudelijk proberen we je klaar te stomen voor een complexe culturele sector en wereld. We maken de sector zelf inzichtelijk, geven je handvatten mee die dienen als legitieme argumenten in lastige situaties en helpen je bij het ontwikkelen van je eigen visie. Binnen de lessen is het uitgangspunt niet om tot een eenduidig en definitief antwoord te komen, maar je wel inzicht en tools mee te geven. Met als doel dat je in een veranderlijke en flexibelere wereld vanuit een eigen visie kunt handelen. Daarmee willen we een duurzame manier van onderwijs bieden, namelijk gericht op dat je niet alleen nu, maar ook over een paar jaar, hoe veranderd de wereld dan ook is, er nog steeds baadt bij hebt. 

Delen