De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) verzorgt visum- en verblijfsvergunningendiensten voor studenten die zijn toegelaten tot officiële AHK-opleidingen. De visumdiensten worden uitgevoerd door de Centrale Studentenadministratie van de AHK als intermediair tussen de aanvrager en de Nederlandse Immigratiedienst.

Visumdiensten zijn niet vereist voor nationaliteiten van een land binnen de Europese Economische Ruimte: EU-landen, Zwitserland, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Monaco en Vaticaanstad. Onderdanen van deze landen hebben geen verblijfsvergunning nodig voor studie in Nederland.

Welke nationaliteiten hebben een verblijfsvergunning nodig?
Nationaliteiten van de Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Japan of Zuid-Korea hebben een verblijfsvergunning (tegen betaling van € 247,-) nodig voor studiedoeleinden in Nederland. Zij hebben geen inreisvisum nodig.

Welke nationaliteiten moeten eerst een inreisvisum en een verblijfsvergunning aanvragen?
Studenten uit alle landen die hierboven niet zijn genoemd, hebben een inreisvisum en een verblijfsvergunning (tegen betaling van € 247) nodig voor studiedoeleinden.
Meer informatie over de procedure op de website.

Hoe vraag je een inreisvisum en/of verblijfsvergunning aan?
Voor de behandeling van visum- en verblijfsaanvragen maakt de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam gebruik van een systeem dat VisaCare heet. Zodra wij een bevestiging ontvangen dat je bent toegelaten (van de faculteit, of je kunt een bewijs van toelating sturen naar visaservices@ahk.nl), registreren wij je in VisaCare. Je ontvangt een e-mail met je accountgegevens. Zodra je je account activeert, vertelt VisaCare je wat je moet doen.
Op deze website kun je lezen welke documenten je nodig hebt voor je aanvraag, maar stuur deze niet per e-mail naar ons op. Ze moeten worden geüpload in VisaCare.

Delen