Onder de hoofdfase vallen het tweede en derde jaar van de opleiding. Toegang tot de hoofdfase krijg je als je de propedeuse met goed gevolg hebt doorlopen. De hoofdfase heeft tot doel je op te leiden tot een docent dans van professioneel niveau. 
 
In het tweede studiejaar vindt verdieping plaats op het gebied van danstechnische training, choreografie, pedagogiek, didactiek en theorie. Het leren toepassen van kennis en vaardigheden staat centraal. Via opdrachtgestuurd onderwijs verdiep en verbreed je de artistieke visie. Je loop stages in zowel het basis- als voortgezet onderwijs.  In het derde jaar worden dansmaken en lesgeven met elkaar verbonden en je pedagogisch didactische visie krijgt vorm door middel van een literatuuronderzoek en paper. Een ander belangrijk onderdeel van het programma is de community practice Models & Strategies II waarin je zelfstandig lesgeeft als voorbereiding op de stages in het vierde jaar. 
 
Na het succesvol afronden van het tweede en derde jaar en het behalen van in totaal 180 studiepunten (resp. 60 voor jaar 1/ propedeutische fase en 60 voor jaar 2, 60 voor jaar 3) wordt de student toegelaten tot de afstudeerfase (jaar 4). 

 

Programmaonderdelen Hoofdfase:

Physical practice / danstraining 

 • Ritmisch- dynamische basistraining 

 • Codified techniek – techniek Acogny en klassiek ballet 


Artistic research  / artistiek onderzoek 

 • Movement research 

 • Performance research 

 • Residency Ecole des Sables – Senegal 


Artistic practice  

 • Performance project 2 

 • Performance project 3 

 • Choreography project 2 

 • Choreography project 3 


Community Practice  

 • Models & Strategies 2 

 • Basis-onderwijs 2 

 • Voortgezet onderwijs 1 

 • Voortgezet onderwijs 2 

 • CKV 


Academic Practice  

 • Didactische en pedagogische modellen en theorie. 

 • Laban Movement Analyses 

 • Analyse van Dans 

 • Sociologie van kunst en cultuur 

 • Ondernemendheid / Fair Practice 

 • Afstudeerplan 


Aanvullend onderwijs 

 • Studievoortgangsbegeleiding 

 • Pop-coaching 

Delen