Physical practice bestaat uit een basis danstraining in ritmisch-dynamische dansvormen en (keuze)modules in gecodificeerde technieken. In de basistraining ontwikkel je de ritmisch-dynamische bewegingskwaliteiten van je lichaam en train je je uithoudingsvermogen. Er is speciaal aandacht voor het ontwikkelen van Afrikaanse bewegingsprincipes als ‘polycentrism’, ‘polyrhythm’, ‘undulation’ and ‘waving’. De basistraining wordt gegeven door docenten met een contemporary- of urban dansachtergrond. Het dansvocabulaire van deze docenten is eigentijds, fusion en/of hybride. 

Je kunt je bekwamen in stijlvormen door middel van een aantal (keuze)modules in gecodificeerde technieken: techniek Acogny, klassiek ballet, house en hip hop. 
 
Het onderwijs wordt gegeven in groepen. De docenten hanteren zowel holistische als analytische werkwijzen. Een holistische werkwijze kenmerkt zich doordat de docent weinig spreekt en uitlegt en focust op het faciliteren van de fysieke ervaring. Je ontwikkelt fysieke vaardigheid door te doen en te beleven. Kenmerkend voor een analytische werkwijze is de verbale instructie en toelichting volgens de richtlijnen van een stijlmethodiek. Docenten passen verschillende werkvormen toe: demonstratie, instructie, analyse, side-coaching, gesprek, oefening en presentatie. Als student ben je tijdens de hele les actief.  

Share