De Nationale Balletacademie leidt klassieke dansers op voor het hoogste, internationale niveau. Afgestudeerden van de Nationale Balletacademie zijn in staat om klassiek repertoire te dansen en op basis van klassieke techniek hedendaags modern balletrepertoire uit te voeren bij ensembles in binnen- en buitenland. Het beroep van balletdanser is voorbehouden aan een selecte groep; alleen studenten die een zeer hoog niveau bereiken, worden toegelaten tot de grote dansensembles.

De Nationale Balletacademie heeft de volgende doelen:

  •  studenten op te leiden tot klassieke dansers die voldoen aan de strenge eisen van het internationale werkveld en die binnen dit vakgebied kunnen functioneren
  •  studenten op te leiden tot klassieke dansers die een waardevolle bijdrage leveren aan de creatie van choreografieën
  •  studenten op te leiden tot klassieke dansers die na hun studie hun talent als performance-artiesten blijven gebruiken en ontwikkelen
  •  dansers op te leiden die op het hoogste niveau van hun beroep zijn, maar die tegelijkertijd goed gevormde mensen zijn, die kunnen reflecteren op hun kunstvorm en hun beroep kunnen plaatsen in een grotere sociale omgeving.
Delen