Competentiegericht onderwijs 
De opleiding biedt competentiegericht onderwijs aan waarin studenten zich ontwikkelen in de landelijk vastgestelde leeruitkomsten voor docent kunstvakken. De opleiding heeft de leeruitkomsten vertaald in leer- en ontwikkelingslijnen. Docenten evalueren en beoordelen in de eerste drie studiejaren de ontwikkeling van jou als student op basis van de leer- en ontwikkelingslijnen. In het laatste studiejaar zijn de landelijke leeruitkomsten voor kunstvakdocenten het directe criterium. 

Ontwikkelingslijnen
Een ontwikkelingslijn is een persoonlijke kwaliteit die je aan het einde van je studie maximaal dient te hebben ontwikkeld. De opleiding Docent Dans  heeft drie ontwikkelingslijnen;

  1. visie
  2. innoveren
  3. leren leren/attitude

Deze ontwikkelingslijnen zijn gespecificeerd in persoonlijke kwaliteiten.

Leerlijnen
Een leerlijn is een omschrijving van de kennis en vaardigheden die je je aan het einde van je opleiding eigen gemaakt dient te hebben. De opleiding Docent Dans heeft tien leerlijnen;

1) creëren, ontwerpen, conceptualiseren
2) co-creëren, samenwerken
3) overdragen
4) uitvoeren
5) onderzoeken, kennis verwerven en verwerken
6) onderscheiden, analyseren, interpreteren
7) organiseren van overdracht
8) communiceren, presenteren
9) ondernemen
10) samenwerken binnen organisaties

Share