Physical practice 
Je ontwikkelt je dansvaardigheden in dagelijkse trainingen waarin fysieke toetsmomenten verwerkt zijn. Beoordeling komt tot stand op basis van de ontwikkeling in relatie tot de tien sub-leerlijnen. Voorafgaand aan de assessmentvergadering krijgt je in een 10-minutengesprek een toelichting van de docenten op het assessment. 
 
Artistic research 
Je voert onderzoeksopdrachten uit, individueel of in groepsverband. Beoordeling geschiedt aan de hand van een door jou geschreven zelfassessment, waarin je de gedragsindicatoren van de ontwikkelings- en leerlijnen, van het betreffende programmaonderdeel als uitgangspunt hebt genomen. De begeleider/docent accordeert het zelfassessment. 
 
Artistic practice 
Je voert complexe praktijkopdrachten uit in realistische leeromgevingen. In een reflectieverslag verbind je de praktijkervaring met theoretische kennis die is aangereikt. Beoordeling vindt plaats aan de hand van de gedragsindicatoren door middel van een assessment van de choreograaf en/of begeleider. 
 
Community practice 
Je voert complexe praktijkopdrachten uit in realistische leeromgevingen. Je ontwerpt en geeft lessenseries en workshops aan leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs en buitenschools aan dansliefhebbers. De praktijksituatie wordt beoordeeld door een i stagebegeleider aan de hand van de leeruitkomsten. In een stageverslag verbind je de praktijkervaring met de theoretische kennis die is aangereikt. 
 
Academic practice 
Toetsing van de academische ontwikkeling in onderzoek en schrijfvaardigheid vindt plaats op basis van onderzoek- en schrijfopdrachten. Onderzoek wordt beoordeeld aan de hand van criteria voor academische vaardigheden. De criteria voor de beoordeling van de essays zijn in rubrics vervat.   
 
Studievoortgangsbegeleiding en aanvullend onderwijs 
Deze onderdelen worden geaccordeerd door middel van een aanwezigheidspercentage van 70% of meer. 
 
Herkansing 
Herkansing van praktijkopdrachten kan alleen in het volgende studiejaar. 
Herkansing van schrijfopdrachten kan éénmalig in het lopende studiejaar en daarna in het volgende studiejaar. 

 

 

Share