Je ontwikkelt je pedagogische en didactische vaardigheden en visie in verschillende community contexten, zowel binnen- als buitenschools. Onderzoek naar de eigentijdse kunstpedagogische modellen met bijbehorende strategieën worden in de praktijk gebracht.  Je ontwikkelt hierdoor een samenhangende kunstpedagogische visie.  

In het eerste en tweede leerjaar geef je lessenseries dans in het basisonderwijs. In het tweede leerjaar werk je daarnaast met dansliefhebbers en ontwikkel je een workshop dans voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. In het derde leerjaar ontwikkel je specifieke kennis en vaardigheden met betrekking tot de eerstegraads bevoegdheid voor de kunstvakken dans en CKV in het voortgezet onderwijs.  Je ontwikkelt een CKV-traject voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en werkt interdisciplinair samen met studenten van de andere kunstvakdocentopleidingen van de AHK. In je afstudeerfase doe je een verplichte stage in het voortgezet onderwijs en bij een maatschappelijke instelling. Daarnaast ontwikkel je je artistieke- en pedagogisch-didactische visie in de community danspraktijk. 

Share