Doelstellingen

De opleiding Docent Dans ziet het als haar taak docenten, dansers en dansmakers op te leiden die niet alleen voldoen aan de eisen die het werkveld stelt, maar die ook zelf een innovatieve bijdrage kunnen leveren aan de emancipatie van de danskunst in al haar vormen. Dit houdt in dat de opleiding zich voortdurend op de hoogte houdt van ontwikkelingen op het gebied van dansonderwijs en cultuurparticipatie en dit vertaalt naar het onderwijsprogramma. 

Als docent, danser en dansmaker inspireer je dansliefhebbers, leerlingen en studenten en onderzoek je danscontexten vanuit verschillende perspectieven. Je stelt heldere en inspirerende thema’s voor lessen en projecten voor; je weet een didactische structuur aan te brengen in lessen en repetities; je stimuleert een onderzoekende leerhouding die dansliefhebbers inspireren tot dansante ontwikkeling en een zelfstandige, creatieve invulling. Je hebt inzicht in theatervormgeving en kan multidisciplinair werken. 
Hierbij ga je in op actuele ontwikkelingen in de beroepspraktijk en stem je je doelen, werkwijzen en werkvormen af op verschillende groepen en culturele achtergronden. Het streven is om dansplezier te ontwikkelen bij verschillende doelgroepen en maatschappelijk relevant danstheater te maken.  Je bent een bruggenbouwer en vergroot door middel van educatieve projecten de interesse in het professionele danstheater. 

Je behaalt een Bachelor of Education in Dance en bent daarmee bevoegd om op alle niveau’s in het basis-, voortgezet en middelbaar onderwijs les te geven.  

Share