Het doel van de propedeuse (het eerste jaar van de opleiding) is een wederzijdse oriëntatie. Je kunt je uitgebreid oriënteren op het vlak van danstechniek, choreografie, pedagogiek en didactiek. Je krijgt dagelijks intensieve trainingen en komt in contact met een aantal elementaire praktische en theoretische aspecten van het toekomstige beroep. Je leert in de module Models & Strategies I een aantal pedagogisch-didactische basisvaardigheden zoals overdracht, organisatie, observatie en begeleiding. Je past de creatief-expressieve benadering van dans toe in een stage in het basisonderwijs. Je krijgt de gelegenheid om danstheaterdefinities te onderzoeken om de eigen horizon te verbreden. Je ontwikkelt je anatomische kennis interactief en op de vloer. Je leert associatie en verbeelding in te zetten om meer inzicht in je eigen bewegingsvocabulaire te krijgen en deze verder te ontwikkelen. De propedeuse wordt afgerond met een maakproces waarbij je ook reflecteert op jouw pedagogisch handelen en artistieke invulling. 
 
De docenten hebben tijdens de propedeutische fase de tijd om te beoordelen of jij de mogelijkheden hebt je te ontwikkelen tot een dansdocent die voldoet aan de leeruitkomsten van de opleiding. In deze fase blijkt of je de dagelijkse training fysiek en mentaal aankan en de vereiste discipline op kan brengen. 
De beslissing over of jij je studie kunt voortzetten is verder afhankelijk van de mate waarin jij de leeruitkomsten van het eerste jaar hebt bereikt. Indien je aan het eind van het eerste jaar de benodigde 60 studiepunten hebt behaald en voor de eerste twee semesters een positieve integrale beoordeling krijgt, ontvang je het propedeuse certificaat en kan je je studie voortzetten. 
 
Programmaonderdelen Propedeuse:

Physical practice / danstraining 

 • Ritmisch- dynamische basistraining 

 • Codified techniek – techniek Acogny en klassiek ballet 
   

Artistic research / artistiek onderzoek 

 • Movement research 

 • Performance research 
   

Artistic practice  

 • Performance project 1 

 • Choreography project 1 
   

Community Practice 

 • Models & Strategies 1 

 • Basis-onderwijs 1 
   

Academic Practice 

 • Didactische en pedagogische modellen en theorie. 

 • Experiential anatomy 

 • Voorstellingsbezoek 

 • Dansgeschiedenissen 

 

Share