Afgestudeerden van de opleiding Docent Dans zijn werkzaam als docent, danser en dansmaker in het educatieve, cultuurmakers en professionele danswerkveld. Zij werken bijvoorbeeld in het basis- en voortgezet onderwijs, bij particuliere dansscholen, centra voor kunstzinnige vorming, jeugdtheatergezelschappen en educatieve diensten van dansgezelschappen. Ze ontwikkelen ook projecten voor en met dansliefhebbers in Nederland en ook (ver) daarbuiten. 
 
Binnenschoolse beroepspraktijk 
Het binnenschoolse dansonderwijs richt zich op actieve dansbeoefening en dansbeleving van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs. Deelname aan de lessen is in deze context verplicht. Het aanbod van dans in scholen is de laatste jaren toegenomen, voornamelijk in de vorm van projecten en workshops. De inhoud en intensiteit variëren van een kennismakingsles met dans tot een project van meerdere weken of maanden. De leerlingen maken en dansen een voorstelling rond een thema of krijgen workshops in het kader van CKV/Kunstvakken 1. Vaak hebben de voorstellingen een interdisciplinair karakter. Om de kunstdeelname te bevorderen en beleving van dans en theater te stimuleren, organiseren scholen theaterbezoek. Dit doen zij meestal in samenwerking met culturele instellingen en educatieve diensten van dansgezelschappen of theaters. Deze instellingen en diensten verzorgen rondom een voorstelling lesbrieven, workshops of een rondleiding in het theater waar de voorstelling plaatsvindt.  

 
Buitenschoolse beroepspraktijk 
Veel danslessen worden gegeven bij particuliere dansscholen, centra en instellingen voor kunstzinnige vorming en (jeugd)theaterscholen. Deze instellingen beogen de danskunst toegankelijk te maken voor een breed publiek. Cursisten kunnen kortere en langere danscursussen volgen. Het activiteitenaanbod is gevarieerd: muziek, dans, theater en beeldende kunst. 

De particuliere dansscholen richten zich op alle leeftijdsgroepen, van kleuters tot ouderen. Naast lessen algemene dansante vorming voor kleuters en kinderen bestaat het aanbod uit populaire urban dansvormen als hiphop of streetdance en meer traditionele dansstijlen als klassiek ballet en jazz. Er worden niet alleen jaarcursussen aangeboden, maar ook weekend- en kennismakingsworkshops. Gedurende het jaar zijn er open lessen en het seizoen wordt meestal afgesloten met de jaarlijkse voorstelling. Binnen deze dansscholen heb je te maken met leerlingen die een keuze maken voor het leren van één of meerdere specifieke dansvormen en zich voor langere tijd binden. De uitdaging is deze leerlingen mee te nemen in een stijloverstijgende benadering. Ook kan het een plek zijn waar deelnemers lessen volgen als voorbereiding op een dansvakopleiding. Vaak worden er selectiegroepen gevormd.  
 
Community Arts als podiumkunst 

Dans brengt mensen samen en verbindt. Dans is een krachtige kunstvorm om contact, interactie en onderzoek te prikkelen. Het samenbrengen van dansprofessionals en dansliefhebbers in Community Arts projecten zorgt voor een dynamische sociale en maatschappelijke ontwikkeling van diverse doelgroepen.  

Het groeiend aanbod van dans in sociale media, tv-programma’s, dans- en theaterfestivals prikkelt jongeren om zichzelf op het podium te presenteren. Online video’s tonen een grote verscheidenheid aan, en interesse in, cultuurgebonden en populaire dansvormen. Daarnaast zijn er jongerentheatergroepen zoals; DOX, LIKEMINDS en De Gasten. De voorstellingen die zij maken mengen vaak meerdere disciplines als dans, spel en zang en hebben een intercultureel karakter.  

Share