De exacte regelgeving rondom het afsluitend examen en de herkansingsmogelijkheden van het afsluitend examen is te vinden in de OER (Onderwijs- en Examenregeling) van de Academie voor Theater en Dans. Deze zijn voor alle studenten beschikbaar op intranet. Studenten kunnen hierover ook contact opnemen met decaan Barbara de Boer (1e jaars), Kris Dekkers ( vanaf 2e jaar) (vervanging Timon Hagen),  Academie voor Theater en Dans
E-mail: decaan.atd@ahk.nl 

Share