Naar inhoud
Academie voor Theater en DansAcademie voor Theater en DansAcademie voor Theater en Dans
Academie voor Theater en DansAcademie voor Theater en DansAcademie voor Theater en DansAcademie voor Theater en DansAcademie voor Theater en DansAcademie voor Theater en Dans

Studiegids

2023-2024

De NBA heeft een intensieve vooropleiding van zeven jaar. Hierdoor worden de studenten goed voorbereid op het vervolgtraject van de AD Klassiek Ballet en eventueel later de BA Docent Klassiek Ballet.
Na de tweejarige AD-opleiding is de student volledig toegerust om het werkveld in te gaan. In plaats van het werkveld in te gaan, kunnen studenten ook kiezen voor een vervolgopleiding in het BA-traject. Op deze manier kunnen ze hun opleiding verdiepen. Dit 3e jaar richt zich op de praktische opleiding tot docent klassiek ballet en theoretische verdieping.

Op basis van een jarenlange vooropleiding en AD - en voor de instromende studenten uit het werkveld hun jarenlange danservaring - krijgen de studenten vrijstellingen voor het dansgedeelte* van de BA en kan de opleiding dus in één jaar worden afgerond.

Met de mogelijkheid van instroom vanuit het werkveld draagt de NBA bij aan de principes van flexibel leren en een leven lang leren. De studenten van de BA Docent Klassiek Ballet nemen daarom gedegen ervaring als uitvoerend kunstenaar mee. De student heeft kennis van het vakgebied en heeft (vaak langdurig) bij een gezelschap gedanst. De "belichaamde kennis" die deze student met zich meebrengt is daarom groot en kan ook een inspiratie zijn voor andere studenten.

Het doel van de training voor alle studenten is om deze "belichaamde kennis" om te zetten in een begrip van lesgeven. Vragen die aan bod komen zijn onder andere: Hoe wordt de klassieke ballettechniek het beste opgebouwd? Hoe wordt deze doorgegeven? De ballettechniek kan ook ter discussie worden gesteld.

Door het onderwijzen van de NBA Syllabus en Methodologie krijgt de student inzicht in de structuur en samenhang van de verschillende bewegingen. De syllabus is een levend document, dat elk jaar wordt bijgewerkt. Input en wensen van makers uit het veld, maar ook de input van docenten en studenten van de opleiding, kunnen leiden tot aanpassingen in de syllabus.
Samen met medestudenten doet de student eerst kennis op binnen de Methodieklessen (binnen ballet de ambachtelijke vaardigheid), maar zal al snel in de praktijk gaan lesgeven en observeren. Op deze manier worden het communicatieve vermogen en de pedagogische en didactische vaardigheden getraind.
Uiteraard zijn het begrijpen van muziek, het werken met een muzikale begeleider en het kunnen maken van muzikale keuzes in samenhang met techniek belangrijke elementen in de ontwikkeling van een docent klassiek ballet. Muziek is daarom een aparte module binnen het NBA-programma.
Daarnaast wordt er uitgebreid aandacht besteed aan Pedagogiek en Didactiek binnen een module die twee lesblokken beslaat.
We onderzoeken wat het betekent om vandaag de dag balletdocent te zijn; de invloed van maatschappelijke veranderingen op de verantwoordelijkheid van klassieke balletgezelschappen en scholen en de manier waarop zij jonge mensen opleiden.

De laatste module gaat dieper in op de mentale gezondheid van de jonge studenten, nieuwe inzichten uit de sportwereld en metingen binnen het ballet, nationaal en internationaal.
De student sluit de cursus af met een essay als antwoord op de uitdagende vraag: "Wat voor een docent klassiek ballet wil ik worden?".

*Studenten die direct vanuit de AD instromen in het BA-programma en van plan zijn om na het BA-jaar het veld van de uitvoerende dans in te gaan, kunnen, als het BA-rooster het toelaat, de dagelijkse balletlessen van het laatste jaar van de Associate Degree volgen.

Delen