Health and performance
Aandacht voor gezondheid en welzijn is een cruciale investering als het gaat om het verbeteren van de kwaliteit en omvang van een professionele podiumcarrière. Studenten van de Toneelacademie en Dansacademie/Nederlandse Balletacademie hebben te maken met een hoge mate van fysieke en mentale belasting. Het is daarom essentieel dat een student een verantwoorde manier van werken aanleert. Bovendien zijn de opleiding en de toekomstige werkgever medeverantwoordelijk voor een gezonde studie- en werkomgeving.

Sinds het begin van de jaren negentig heeft de subfaculteit Dans van de Amsterdamse Toneelacademie en Dansacademie gestaag een uniek Gezondheidsprogramma ontwikkeld. Het programma bestaat uit drie onderdelen: onderwijs, advies en begeleiding en onderzoek.   

Spreekuren
Het spreekuur biedt studenten de mogelijkheid om individuele vragen of lichamelijke en/of psychische klachten aan te kaarten. Problemen kunnen dan in een vroeg stadium worden gesignaleerd en indien nodig kan begeleiding worden geboden. Bij blessures wordt een herstelprogramma opgesteld. Een student kan op eigen initiatief hulp zoeken of doorverwezen worden door een studiebegeleider, mentor of docent. De spreekuren hebben een adviserende en educatieve functie. Er wordt geen behandeling gegeven.
Studenten kunnen kiezen uit een divers aanbod van spreekuren

 • Spreekuur - houding en beweging, blessurepreventie.
  Door een fysio-manueel therapeut en een Mensendieck oefentherapeut
 • Spreekuur - voeding.
  Door een diëtist
 • Spreekuur - psychologische begeleiding.
  Door een psycholoog
 • Gezondheid en welzijn
  Door de coördinator van de afdeling Gezondheid & Prestaties

Verwijzing voor advies
Als (para)medische behandeling nodig is, kan het Health Team gericht advies geven. Het team is aangesloten bij een netwerk van gespecialiseerde zorgprofessionals (bijvoorbeeld huisarts, Manueel-, Fysiotherapeut, Mensendiecktherapeut, Orthopedisch Chirurg, Diëtist, Psycholoog en Psychomotorisch Therapeut, Osteopaat).

Screeningen
NBA-studenten doen bij binnenkomst bij de NBA mee aan een verplichte structurele screening en een functionele screening via de afdeling Health & Performance. De resultaten van beide screenings worden met de student gedeeld tijdens een 'follow-up' gesprek door een lid van het Health & Performance team.

Als studenten een andere medische check-up willen of nodig hebben, moeten ze dit vragen aan hun huisarts die op zijn beurt de relevante resultaten moet delen met de gezondheidsvertegenwoordiger van de NBA.

Algemene informatie 
1.    Studenten dienen alle relevante informatie met betrekking tot de praktijk van de NBA-opleiding te delen met de Gezondheidsvertegenwoordiger van de NBA. 
2.    NBA's Gezondheidsvertegenwoordiger dient alle gezondheidsgegevens te verzamelen zodat de artsen, studenten en NBA deze gegevens kunnen raadplegen in geval van nood. 
3.    Er zal een overeenkomst van vertrouwelijkheid zijn tussen de drie partijen. 
4.    Al deze gegevens worden opgenomen in het medisch dossier van de student en staan dus ter beschikking van de student en de gezondheidsvertegenwoordiger van de NBA indien nodig. 
5.    Geen van deze gegevens kan worden gebruikt buiten de schooldossiers en -doeleinden. 
6.    Als er bezorgdheid is over ondergewicht of overgewicht bij de NBA, dan wordt dit onmiddellijk doorgegeven aan het Health & Performance-team en de student om advies te geven of een passend behandelplan op te stellen. 
7.    Het Health & Performance-team zal - met goedkeuring en in overleg met de gezinnen - de diensten aanbieden van een interne psycholoog en voedingsdeskundige die als adviseurs zullen fungeren. In geval van noodzakelijke behandeling wordt de student doorverwezen naar een externe specialist.

Delen