Naast de Algemene Academieregels die in de online studiegids staan, heeft de Nationale Balletacademie nog een aantal aanvullende regels.

 1. Het is niet toegestaan om straatschoenen te dragen in de studio's.
 2. Eten en drinken mag niet worden meegenomen in de studio's (met uitzondering van waterflesjes).
 3. Mobiele telefoons en alle andere elektronische apparaten moeten tijdens alle lessen en repetities uit staan en in de studententas worden bewaard.
 4. Tassen moeten netjes worden opgeborgen bij de ramen van de studio of onder de piano.
 5. Alle leerlingen moeten op tijd opwarmen en klaar zijn om de les te beginnen.
 6. Leerlingen, studenten en ouders/verzorgers en alle anderen mogen geen foto's of filmopnamen maken in de school zonder voorafgaande toestemming van de artistiek leider.
 7. Het is ten strengste verboden om foto's of filmopnamen te maken in de kleedkamers.
 8. Ouders mogen balletlessen/repetities alleen bijwonen tijdens de Open Lesweek voor ouders. Het is niet toegestaan om tijdens deze lessen te filmen of foto's te maken.
 9. Leerlingen mogen geen ballet/danslessen buiten de school volgen, tenzij de artistiek leider toestemming heeft gegeven.
 10. Studenten zijn vrij om auditie te doen bij gezelschappen/scholen, alleen met voorafgaande toestemming (excused absence) van de artistiek leider.
 11. Deelname aan voorstellingen van andere scholen/gezelschappen/evenementen e.d. kan alleen met voorafgaande toestemming van de artistiek leider.
 12. Interviews en/of andere contacten met pers/media kunnen alleen plaatsvinden na voorafgaande toestemming van de artistiek leider.
 13. Als studenten (per ongeluk) schade veroorzaken aan het gebouw/meubilair/eigendommen van de school, kan de student (financieel) aansprakelijk worden gesteld voor de veroorzaakte schade en de kosten in verband met herstelwerkzaamheden en/of vervanging. Studenten wordt aangeraden een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.
 14. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verloren of gestolen voorwerpen. Omdat diefstal niet altijd voorkomen kan worden, wordt studenten aangeraden om geen waardevolle spullen mee naar school te nemen. Als er toch waardevolle spullen mee naar school worden genomen, moeten deze altijd in het zicht worden bewaard.
 15. Het is ouders niet toegestaan leerlingen te bezoeken voor/tijdens/na voorstellingen en/of presentaties in de school of elders.
 16. In geval van incidenten waarbij dit niet is voorzien zal de artistiek leider beslissen over passende maatregelen.

Alcohol- en drugsbeleid 
Het gebruik van drugs is op school ten strengste verboden. Het niet naleven van deze regel kan leiden tot verwijdering van school.  
Volgens de Nederlandse wet mag alcohol in beperkte hoeveelheden worden gebruikt door studenten ouder dan 18 jaar. Bij bepaalde schoolevenementen, zoals schoolfeesten en recepties na een voorstelling, is het gebruik van alcoholische dranken in beperkte hoeveelheden toegestaan. Van een student ouder dan 18 wordt verwacht dat hij of zij zich verantwoordelijk gedraagt met betrekking tot alcoholgebruik.  

Het gebruik van alcohol en/of drugs door leerlingen buiten schooltijd kan leiden tot problematische nawerkingen (kater, misselijkheid, gebrek aan concentratie, uitdroging, uitputting, psychose, black-outs, geheugenverlies, depressie, etc.). Studenten die symptomen vertonen van gebruik of overmatig gebruik van drugs en/of alcohol worden uitgesloten van lessen en repetities in afwachting van verder onderzoek.   
Alle studenten worden sterk geadviseerd en aangemoedigd om alcohol- en drugsgerelateerde incidenten te melden bij de NBA-directie. Dergelijke meldingen worden vertrouwelijk behandeld.  Als de student om wat voor reden dan ook met iemand anders dan de NBA-directie wil spreken over dit soort zaken, kan hij/zij contact opnemen met een van de vertrouwenspersonen van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Contactgegevens van de vertrouwenspersonen zijn te vinden op MyAHK internet. 

Medicijngebruik 
Studenten die voorgeschreven medicijnen gebruiken die van invloed zijn of kunnen zijn op hun studie of functioneren binnen de school, zijn verplicht de artistiek leider hierover te informeren. 

Gebruik van sociale media 
Nu de mogelijkheden om ervaringen te delen toenemen door de ontwikkeling van technologieën, willen we medewerkers, studenten en familie wijzen op hun en onze verantwoordelijkheid in termen van privacy, respect en discretie.  We willen medewerkers, studenten en gezinnen vragen het volgende in acht te nemen: 

 • Gebruik je gezonde verstand en beleefdheid: vraag bijvoorbeeld toestemming aan een Artistiek medewerker als je iets mag publiceren of rapporteren dat met de school te maken heeft. Zorg ervoor dat je de privacy van de NBA of die van haar medewerkers, studenten en medewerkers niet schendt. 
 • De NBA staat niet toe dat er foto's en/of filmopnamen worden gemaakt van studenten en leerlingen en al helemaal niet wanneer studenten les hebben in de studio's of repeteren op het podium. 

Bij gelegenheid kan het Artistiek personeel ouders toestaan om foto's te maken aan het einde van een les - deze foto's mogen niet openbaar worden gemaakt - ouders moeten eraan worden herinnerd dat het openbaar maken van foto's op social media sites (waaronder Facebook, Twitter en Instagram, etc.) niet alleen in strijd is met de privacy van de NBA, maar ook met internationale privacywetten. Het online delen van beelden met vrienden en familie is acceptabel en vereist geen toestemming van de NBA. Het is niet de bedoeling van de NBA om het enthousiasme van ouders voor het delen van de prestaties van hun kind te beteugelen, maar eerder om ervoor te zorgen dat we de juiste makers van de inhoud en de houders van de rechten eren en respecteren. Het fotograferen en filmen van lessen, repetities, optredens, enz. is dus in strijd met de rechten van de NBA. 
Als de NBA het bovenstaande beleid niet naleeft, wordt haar vermogen om uw kinderen veilig te houden in gevaar gebracht. Naarmate de technologie en de regelgeving zich verder ontwikkelen, zal de NBA dit beleid blijven monitoren en waar nodig aanpassen.

Delen