Er zijn diverse mogelijkheden om in aanmerking te komen voor studie- en stagebeurzen.

Zie intranet voor meer informatie.

De hoogte van de beurstoelagen kan behoorlijk verschillen; echt kostendekkende toelagen zijn er niet. Als jij een periode van je studie in het buitenland zoe willen doen en je wil weten hoe je in aanmerking kunt komen voor een beurstoelage, dan kun je terecht bij de coördinator internationalisering van de Academie voor Theater en Dans. Je kunt ook informatie inwinnen via de studentendecaan.

Zie ook: international desk.

Delen