We toetsen en beoordelen ook onszelf als onderwijsinstelling. Jullie oordeel is daarin heel belangrijk.
Na afloop van alle lesprogramma’s en projecten vindt in de regel een mondelinge evaluatie plaats. De betreffende docent(en) en studenten bespreken gezamenlijk de ervaringen van alle betrokkenen. Het doel van deze evaluatie is:

  • toetsing van de inhoud en het verloop van het programma of project met betrekking tot de doelstellingen
  • toetsing van de waarde van het programma of project in het curriculum van de opleiding.
  • toetsing van de aanpak en begeleiding van de docent(en)
  • toetsing van het leerrendement van de studenten.

Naast deze gesprekken worden er ook periodiek schriftelijk of digitaal vakevaluaties afgenomen onder jaargroepen. Deze hebben de vorm van een anonieme enquête waarin de studenten tal van aspecten van het onderdeel of vak en de aanpak en kwaliteit van de docent kunnen beoordelen.
Halverwege de opleiding en vlak voor het afstuderen wordt er met alle studenten een programmaevaluatie afgenomen in de vorm van een gesprek met een onafhankelijke beleidsmedewerker kwaliteitszorg.  In de programma-evaluatie kan de student de gehele opleiding beoordelen en aanbevelingen doen.

Elk jaar doen alle opleidingen van de hogeschool mee aan de Nationale Studenten Enquête (NSE). Studenten worden per mail opgeroepen hieraan, in zo groot mogelijke getale, deel te nemen.

Onderdeel van de kwaliteitszorgcyclus is tevens een jaarlijks gesprek tussen de artistiek leider en de directie . Hierin wordt door de artistiek leider en directie integraal gekeken naar alle binnengekomen evaluaties en wordt gezamenlijk een actieplan opgesteld.

Mocht je klachten hebben over de kwaliteit van het onderwijs, dan zijn er verschillende mogelijkheden om deze te uiten. Bekijk de klachtenregelingen.

Delen