Studiebegeleiding is een verplicht onderdeel van het curriculum gedurende het academisch jaar. Eens in de twee weken wordt er een contactuur georganiseerd waarin de studenten hun studie- en reflectievaardigheden ontwikkelen. Daarnaast zijn er individuele contactmomenten voor elke student.
De docent maakt de studenten bewust van de onderwijsstructuur en hoe deze is georganiseerd en besteedt ook aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling van de studenten.
De docent daagt de studenten uit het beste van zichzelf te geven en hun zelfreflectievaardigheden te ontwikkelen. Studenten worden gestimuleerd om zelfinitiatief te ontwikkelen, voorstellingen bij te wonen en zichzelf te situeren binnen de context van de internationale danswereld. Om dit te bereiken is persoonlijke begeleiding van groot belang. De ontwikkeling van student/professioneel danser tot professioneel balletdocent is geen eenduidig proces, het is aan de student om zich dit te realiseren.

De NBA is zich ervan bewust dat het merendeel van de BA-studenten uit het werkveld komt en deze studie mogelijk wil combineren met werk. We benadrukken dat we uitgaan van een aanwezigheidsplicht, met een extra inspanningsverplichting.

Zelfstudie is een vereiste en belangrijk voor alle vakken. Het kost tijd en vereist inzicht om de geleerde stof om te kunnen zetten in daadwerkelijke lessen in de praktijk waarin alle elementen aan bod komen. Van de student wordt dan ook verwacht dat hij de zelfstudie-uren serieus neemt en benut om vervolgens met gerichte vragen naar de volgende lessen te komen.

Delen