Studiejaar en cursusduur 
AD1 en AD2

Studielast (wekelijks) 
AD1 = 1 uur
AD2 =4 uur

Bouwt deze competenties op
1. Creatieve vaardigheden
2. Technische vaardigheden
3. Probleemoplossende vaardigheden
4. Communicatieve vaardigheden
5. Capaciteit voor groei en innovatie
6. Samenwerkingsvaardigheden

Inhoud van de cursus 
In de sololessen worden solo's uit het balletrepertoire van de 19e, 20e en 21e eeuw behandeld. In de NBA ligt de nadruk op de versies van deze balletten door Het Nationale Ballet. In de beroepspraktijk worden deze korte solo's meestal uitgevoerd door een solist van het gezelschap en zijn ze buitengewoon uitdagend. Hier wordt van de student verwacht dat hij/zij alles wat hij/zij in de lessen Klassiek Ballet heeft geleerd in zich opneemt, en uiteindelijk in staat is de rol (het personage) en het ballet waaruit de solo is voortgekomen fysiek te belichamen en uit te drukken.

In AD1 leert de student een aantal solo's die door de docent zijn geselecteerd uit een lijst met solo's die geschikt worden geacht voor dit studiejaar. In sommige gevallen is er een koppeling tussen de solo- en repertoireles, en in andere gevallen is de gekozen solo afkomstig uit een stuk dat in dezelfde periode door Het Nationale Ballet wordt uitgevoerd, zodat de student uitvoeringen kan bijwonen. 

In AD2 richten de variatielessen zich voornamelijk op de beroepspraktijk door studenten voor te bereiden op audities. Veel klassieke balletgezelschappen verwachten dat studenten een klassieke solo live uitvoeren tijdens audities of een video insturen. De student en docent werken samen aan dit praktische doel. Variatielessen kunnen ook worden gebruikt door de docent en student om een video voor te bereiden. De student leert hoe hij/zij zichzelf kan positioneren in het professionele veld (AD2)

Leerdoelen 
De student:
-Ontwikkelt zijn/haar begrip van klassieke variaties uit de grote avondvullende balletten.
-Laat een steeds breder dansgevoel zien en kan een korte solo uitvoeren die zijn/haar technische vaardigheid, stilistische gevoeligheid en begrip van de rol laat zien.
-Bereidt zich voor op audities voor het professionele werkveld door een variatie onder de knie te krijgen. 
-Neemt een video op van zichzelf terwijl hij/zij een variatie uitvoert die hij/zij onder de knie heeft, voor auditie doeleinden.  
-Laat zien dat hij/zij gevoel heeft voor verschillende dansstijlen en een goed ontwikkelde persoonlijkheid heeft in verschillende dansstijlen. 
-Is in staat om in de sololessen in praktijk te brengen wat hij/zij in andere (met name Klassiek Ballet) lessen heeft geleerd. 

Werkvormen
De student krijgt les in verschillende variaties in groepslessen, met aanvullende individuele coaching en video-opname van de variaties.

Studiemateriaal (vakliteratuur, casuïstiek, opdrachten, video's, etc.) 
Er kan gebruik worden gemaakt van video's van klassieke variaties, bij voorkeur de versies van Het Nationale Ballet.
Bezoek aan voorstellingen van Het Nationale Ballet en andere balletgezelschappen om variaties live uitgevoerd te zien. 

Beoordelingsmethode 
Evaluatie en feedback op basis van presentatie en examenlessen.

Beoordelingscriteria 
1) 1, 2, 3, 4, 5
2) 1, 2, 3, 4, 5, 6
3) 1, 2, 3, 4
4) 1, 2
5) 1, 2, 3, 4, 5
6) 1, 2, 3

Opmerkingen met betrekking tot de algemene context van het studieprogramma (bijv. aansluitende en sequentiële vereisten), of andere opmerkingen 
Sluit aan bij de kennis die is opgedaan in de lessen Klassiek Ballet en Repertoire. Uiteindelijk zijn het de Variatielessen waar de student het volledige beeld van zijn/haar capaciteiten laat zien, en dit is wat de student meeneemt naar audities bij professionele balletgezelschappen.

 

Delen