Het studieprogramma heeft een studiebelasting van 1680 uur per jaar. Van blok 1 tot en met 4 heeft elk blok ongeveer 250 uur contacttijd, in totaal 1000 uur. Daarnaast besteedt de student in deze blokken ongeveer 280 uur aan zelfstudie, inclusief theaterbezoek. Dit is iets meer dan 8 uur per week. In blok 5 richt het programma zich volledig op de jaarlijkse eindvoorstelling. Dit blok heeft meer contacturen, ongeveer 380, maar vereist geen zelfstudie-uren. In totaal heeft een jaar ongeveer 1400 contacturen.  Dit betekent dat een balletopleiding veel dansuren heeft. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk om de werkbelasting zo te ontwikkelen dat de studenten fysieke kracht kunnen opbouwen, deze kunnen stabiliseren en kunnen pieken wanneer dat nodig is. De afwisseling tussen intensieve training en rust wordt in balans gehouden door een goede afstemming van de lessen. Geleidelijk werken de studenten toe naar de audities. Eerst voor stages en later voor het werkveld. Theorie, reflectie en zelfstudie zijn gekoppeld aan het praktijkonderwijs en dus gericht op de praktijk.

Delen