Dansondersteunende training bestaat uit de volgende onderdelen: Pilates & Floor Barre, Body Conditioning, krachttraining voor jongens en improvisatie. Pilateslessen zijn gericht op het efficiënt gebruiken van spieren en het verkrijgen van een correcte houding door middel van specifieke oefeningen. Deze lessen hebben als doel het lichaamsbewustzijn en efficiënt gebruik van het lichaam van een dansstudent te vergroten. Het doel van Body Conditioning lessen is om de algemene conditie van de student te verbeteren en uithoudingsvermogen en spierkracht op te bouwen. 

Dansimprovisatie is gericht op het ontwikkelen van de podiumpersoonlijkheid en het persoonlijke danstaal. Bewust zijn van compositie in tijd en ruimte, leren kijken naar en analyseren van elkaars werk, begrijpen hoe feedback te geven en te ontvangen, spelelementen inzetten en de stem gebruiken, helpen allemaal om de expressieve mogelijkheden uit te breiden en dragen bij aan de ontwikkeling van een persoonlijke 'theaterpersoonlijkheid'. 

De docent beslist hoe de leerstof het beste methodisch kan worden opgebouwd. Instructie wordt gegeven in groepen. Werkvormen die de docent gebruikt zijn demonstratie, instructie, analyse, persoonlijke begeleiding, repetitie en presentatie.  

Er zijn geen toetsen voor de dansondersteunende lessen, maar de vorderingen tijdens Pilates-lessen en fysieke conditietraining worden door de betreffende docenten geëvalueerd. De prestaties van de student worden besproken tijdens de evaluatiebijeenkomsten in december en lente/zomer. Studenten zijn verplicht deze lessen bij te wonen.

Delen