Het AD-programma is het standaard tweejarige programma van de NBA, met een uitgebalanceerd en didactisch doordacht curriculum. Elk leerjaar bestaat uit 5 blokken van elk 8 weken. 
De nadruk in de danstechnieklessen ligt op de ontwikkeling van klassieke en hedendaagse danstechnieken. De docenten bieden een synthese van Franse en Russische technieken in overeenstemming met de eisen van hedendaagse, westerse balletensembles. Het belangrijkste doel van de technieklessen is om de danser een gevoel van harmonie met zijn lichaam te geven, zodat hij alle bewegingen kan uitvoeren met een natuurlijke coördinatie van het lichaam als geheel. Met een gedegen techniek als basis kan de danser zich volledig concentreren op het interpreteren van de choreografie. De lessen worden in groepen gegeven. De docent gebruikt verschillende werkvormen, waaronder demonstratie, instructie, analyse, side-coaching, repetitie en presentatie. De docenten klassieke dans begeleiden de studenten, zowel individueel als collectief, tijdens het danstechnische leerproces. Daarnaast zijn presentaties en voorstellingen een belangrijk onderdeel van het curriculum. Hierin wordt aandacht besteed aan repertoire en repetities en uitvoeringen van nieuwe choreografieën, waardoor de student ervaring opdoet met de manier waarop verschillende onderdelen van een choreografie samenkomen in een artistiek werk. 
Daarnaast worden dansondersteunende trainingen aangeboden: Pilates & Floor Barre, Body Conditioning, krachttraining voor jongens en improvisatie.
In het AD-programma volgen studenten theorielessen dansgeschiedenis, anatomie en blessurepreventie en muziek. Daarnaast biedt de NBA-studie danstheorielessen die zich richten op de kennis en houding die nodig zijn voor een professionele balletpraktijk.
 
Het doel van het AD-programma is om de dansers op te leiden tot een plaats in de Junior Company, Het Nationale Ballet of andere ballet- of hedendaagse balletgezelschappen.
 
AD klassiek ballet jaar 1 en 2 
Jaar 1 bouwt voort op de kennis en technische ervaring die is opgedaan tijdens de zeven jaar NBA Lagere School opleiding (of een gelijkwaardig programma). In jaar 1 zal de student voor het eerst gemiddeld 6 uur per dag dansen en dit vraagt om een zorgvuldige opbouw van de verschillende vakken en vraagt om betrokken docenten. In het eerste jaar leert de student ook verbanden te leggen tussen de verschillende vakken en doet hij de eerste podiumervaring op binnen de opleiding en bij gezelschappen. Zo wordt het vermogen tot samenwerken en communiceren aangesproken en wordt stap voor stap gewerkt aan het probleemoplossend vermogen en de leer- en ontwikkelvaardigheden. 
In jaar 2 ligt de nadruk op het ontwikkelen van de discipline met repertoirestukken, optredens, stages, auditievoorbereiding en het dirigeren van audities. Op deze manier worden probleemoplossend vermogen en leer- en ontwikkelvaardigheden verder ontwikkeld.

 

Delen