Docenten; Laurence Korsenti, Nathalie Caris, Grigori Tchitcherine, Ernst Meisner, Rinat Gizatulin, Ainara Garcia Navarro

Studiejaar en cursusduur
AD1 en AD2

Studiebelasting (wekelijks)
AD1 = 1 uur
AD2 = 2 uur

Bijdrage aan de competenties
1. Creatief vermogen
2. Technisch vermogen
3. Probleemoplossend vermogen
4. Communicatief vermogen
5. Vermogen om te groeien en zich te ontwikkelen
6. Vermogen tot samenwerken

Korte samenvatting van de inhoud
In de soloklas leert de student bestaande solostukken uit het 19e, 20e en 21e-eeuwse balletrepertoire. Op de Nationale Balletacademie wordt zoveel mogelijk gewerkt met de versies van de balletten zoals die door Het Nationale Ballet worden uitgevoerd. In de praktijk worden deze korte solo's voornamelijk gedanst door solisten van een gezelschap en zijn daardoor zeer uitdagend. Het doel van de soloklas is dat de student alle aspecten van de klassieke les met elkaar kan verbinden en uiteindelijk ook de rol (het karakter) van de solo en de stijl van het ballet waaruit de solo afkomstig is, fysiek kan weergeven.
In AD1 leert de student verschillende solo's die door de docent zijn geselecteerd uit een lijst van solo's die hij/zij geschikt acht voor dit studiejaar. In sommige gevallen zijn er verbanden tussen de solo- en repertoirelessen, in andere gevallen komt de geselecteerde solo uit een stuk dat in dezelfde periode door Het Nationale Ballet wordt uitgevoerd, zodat de student voorstellingen kan bijwonen.

In AD2  zijn de lessen vooral gericht op de beroepspraktijk door studenten voor te bereiden op audities. Veel klassieke balletgezelschappen verwachten dat de studenten een klassieke solo live uitvoeren op audities of een video inzenden. De student en de docent werken samen aan dit praktische doel. De sololessen kunnen ook gebruikt worden door de docent en de student om een video voor te bereiden. De student leert zich te positioneren in het werkveld (AD2)

Leerdoelen
De student:
-    ontwikkelt kennis van klassieke variaties van avondvullende balletten
-    toont een breed gevoel voor dans en is in staat om een solo uit te voeren die een uitdagende techniek, een gevoel voor stijl en de kennis en het begrip van de rol combineert.
-    bereidt zich voor op de audities door een solo te beheersen zodat deze op de audities kan worden vertoond
-    neemt een video op van een goed ingestudeerde solo voor auditiedoeleinden
-    toont een gevoel voor verschillende stijlen en ontwikkelt persoonlijkheid in dansstijlen
-    is in staat om alles wat geleerd is van andere vakken (maar vooral de klassieke les) toe te passen tijdens de solo-les

Gebruikte methode(n)
In de groepslessen leert de student verschillende solo's.
Verder wordt er individueel gecoacht en wordt er gebruik gemaakt van video om de solo's op te nemen.
Gebruikt studiemateriaal (vakliteratuur, cases, opdrachten, video's, etc.)
Video's van klassieke variaties kunnen worden gebruikt. Bij voorkeur de versies van Het Nationale Ballet.
Voordrachtbezoeken aan Het Nationale Ballet en andere gezelschappen om variaties live te zien optreden.
Beoordelingsmethode:
Evaluatie en terugkoppeling naar aanleiding van presentatie en exameles
Beoordelingscriteria
1) 1, 2, 3, 4, 5
2) 1, 2, 3, 4, 5, 6
3) 1, 2, 3, 4
4) 1, 2
5) 1, 2, 3, 4, 5
6) 1, 2, 3

Opmerkingen
Gekoppeld aan kennis opgedaan in de klassieke balletklas, maar ook aan de repertoirelessen. Uiteindelijk moet de soloklas het "totaalplaatje" per leerling laten zien en dit is wat de leerling meeneemt naar audities voor gezelschappen.

 

Delen