Naar inhoud

Studiegids

2020-2021

Taal 
De cursus wordt in het Engels gegeven. De studenten worden aangemoedigd om Nederlands te leren. Als onderdeel van de introductieweken worden de studenten meegenomen op een excursie door Amsterdam met de bedoeling hen inzicht te geven in de prachtige en historische stad Amsterdam.

Structuur academisch jaar 
Het academisch jaar omvat 40 weken. Tijdens de eerste twee trainingsweken, aan het begin van het schooljaar, zijn er zowel technieklessen als lessen over meer algemene onderwerpen zoals dans & gezondheid. Voor elk cursusjaar wordt een kalender gemaakt met de data van de presentaties en voorstellingen, workshops, examens etc. 

Studiebelasting 
De studielast van het programma bedraagt gemiddeld ongeveer 40 uur per week; het bestaat uit groepslessen en zelfstudie-uren wanneer van de student verwacht wordt dat hij/zij zelfstandig studeert. De Nationale Balletacademie probeert de studielast zo gelijkmatig mogelijk over het studiejaar te verdelen. Een verhoogde studielast kan echter tijdelijk optreden, met name tijdens voorstellingsperiodes. De studielast tijdens een stage is ook afhankelijk van het dansgezelschap waar de student is gedetacheerd en de taak die hem daar is toebedeeld. De student kan gevraagd worden om tijdens de schoolvakanties op te treden. 

Instructie-uren 
In het algemeen kunnen de schooldagen beginnen om 08.30 uur en eindigen om 18.00 uur met regelmatige pauzes. Vaak zijn studenten verplicht om voorstellingen bij te wonen of deel te nemen aan repetities en presentaties in de avonden en/of weekenden. 
 

Delen