Docent; Marion Vijn

Periode, duur
AD1
Studiebelasting
AD1: 5 blokken
1x per week 90 minuten les

Wekelijks huiswerk in de vorm van (schriftelijke) opdrachten, inclusief het werken aan een kennistoets in blok 1, het schrijven van een afstudeerplan in blok 3, het hebben van een CV klaar in blok 5. (20 uur in totaal.)

Bijdrage aan de competenties
3. Probleemoplossend vermogen
4. Communicatief vermogen
5. Vermogen om te groeien en zich te ontwikkelen
6. Vermogen tot samenwerken
Korte samenvatting van de inhoud
Het doel van de lessen Studiebegeleiding is dat de student leert reflecteren, zich bewust wordt van wat er van een professionele danser wordt verlangd en hoe hij zijn eigen ontwikkeling tot toekomstig danskunstenaar proactief kan vormgeven.
De student ontdekt in deze lessen hoe hij zich zo goed mogelijk kan voorbereiden op een bestaan in de nationale en/of internationale danswereld. Daarnaast ervaart de student het proces van de ontwikkeling tot danskunstenaar zo bewust en zelfsturend mogelijk; dit heeft betrekking op alle leergebieden behalve het danstechnische/voorstellingsgebied.
Concrete leerdoelen
De student:
-    is op de hoogte van de OER, competenties (leerdoelen van de opleiding / NBA) en vak beschrijvingen.
-    Is/wordt zelfbewust, gelooft in eigen authenticiteit, zoekt de eigen kracht en is in staat deze met overtuiging te gebruiken.
-    Blijft nieuwsgierig naar het eigen groei- en ontwikkelingsproces als dansstudent/danser en ervaart dit proces actief met inzicht en vertrouwen.
-    Is in staat te reflecteren op eigen ontwikkeling en deze reflecties te gebruiken in toekomstige situaties, al dan niet in de dansstudio.
-    verwerft kennis van het nationale en internationale werkveld (o.a. door onderzoek te doen bij verschillende dansgezelschappen).
-    kan een CV maken volgens de eisen van het werkveld.

Gebruikte methode(n)
-    In een klassikale context, actief deelnemen aan het voeren van gesprekken
-    Video's bekijken in de klas en thuis
-    Maak groepsopdrachten in de klas en thuis
-    Onderzoek doen op het internet, in boeken (thuis)
-    Schrijfopdrachten maken (thuis)
-    Eén-op-één gesprekken voeren met de leraar
-    Leermateriaal dat is uitgedeeld, wordt gebruikt om te studerenn en te verwerken.

Gebruikt studiemateriaal (vakliteratuur, cases, opdrachten, video's, etc.)
-    Het Onderwijs Examenreglement (OER)
-    De lijst van competenties voor balletdanser (NBA / ATD)
-    Recensies
-    Bezoek aan uitvoeringen
-    (dans, kunst) video's
-    Beroepsliteratuur
-    Studiegids van de NBA / ATD
-    Live lezingen bijwonen / online aanwezig zijn
-    Podcasts

Beoordelingsmethode
-    Kennistoets over de OER, de competenties en de cursusbeschrijvingen.
-    Schrijven van een afstudeerplan
-    Creëer een cv;
Beoordelingscriteria
3) 3, 4
4) 1, 2
5) 1, 2, 3, 4
6) 1, 3, 4

 

Delen