Docent/begeleider
Jurgen Paulusma, Leila Kester

Jaar, duur
AD1, AD 2

Studiebelasting (wekelijks)
3x 60 minuten

Bijdrage aan competenties
1. Creatief vermogen
2. Technisch vermogen
3. Probleemoplossend vermogen
5. Vermogen om te groeien en zich te ontwikkelen

Korte beschrijving van de inhoud
Deze cursussen zijn gericht op het versterken van de studenten en het geven van (individuele) instrumenten om hun klassieke opleiding en andere onderwerpen te verbeteren.

Leerdoelen
De student
- Ontwikkelt extra hulpmiddelen en kennis om hun klassieke techniektraining te verbeteren
- Ontwikkelt vaardigheden om blessures tot een minimum te beperken
- Geeft inzicht in hun eigen behoeften en eisen voor hun lichaam

Werkwijze
de student leert extra technieken in groepsverband en individueel

Studiemateriaal (vakliteratuur, casestudy's, opdrachten, video's, etc.)
Ballen, gewichten, banken, gymnastiekmateriaal, enz.

Beoordelingsmethode
Deze onderwerpen worden niet beoordeeld

Beoordelingscriteria
Niet beoordeeld

Opmerkingen
Verbetert het inzicht en geeft tools die aansluiten bij alle andere onderwerpen

 

Delen