Docenten; Grigori Tchitcherine, Ainara Garcia Navarro

Studiejaar en cursusduur
AD1 (1 jaar)

studielast (wekelijks)
2 x 1 uur

Bijdrage aan de competenties

1. Creatief vermogen

2. Technisch vermogen

3. Probleemoplossend vermogen

4. Communicatief vermogen

5. Vermogen om te groeien en zich te ontwikkelen

6. Vermogen tot samenwerken

Korte samenvatting van de inhoud

De lessen Male Technique en Spizten zijn een uitbreiding van de klassieke balletklas waarbij de focus voor de jongens ligt op complexe sprongen en bochten en voor de meisjes op het uitgebreide pointwerk. Naast het uitbreiden en verbeteren van de techniek, werken de leerlingen aan de ontwikkeling van hun bravoure-techniek. De lessen zijn ook voorbereidend, want het materiaal waaraan gewerkt wordt is toepasbaar in de variatie- en repertoirelessen.

Leerdoelen

De student:

  • ontwikkelt kennis van nieuwe stappen, leert ingewikkelde sprong- en draaicombinaties (jongens) en uitdagend pointwerk (meisjes)
  • kan complexe combinaties uitvoeren en ontwikkelt kennis van de bravoure-techniek
  • kan de klas verbinden met wat er geleerd wordt in de klassieke balletklas en met wat er verwacht wordt in de variatie- en repertoireklas.
  • is in staat om verschillende muzikale ritmes, coördinatie en bijpassende idiomen te herkennen, te benoemen en actief te gebruiken

Gebruikte methode(n)
In groepslessen leert de student gecompliceerde combinaties en bravoure-techniek. Ook is er veel individuele coaching in deze lessen.
In AD 2 kan deze les ook gebruikt worden (zoals de variatieles) als voorbereiding op auditievideo's en materiaal dat gefilmd kan worden voor audities.

Gebruikt studiemateriaal (vakliteratuur, casestudy's, opdrachten, video's, etc.)
Geen extra studiemateriaal. Mogelijke opname van video’s voor audities AD2

Beoordelingsmethode
Evaluatie en feedback op basis van lessen en presentatie.

Beoordelingscriteria

1) 1, 2, 3, 4, 5

2) 1, 2, 3, 5, 6

3) 1, 2, 3, 4, 5

4) 1

5) 1, 2, 3, 4, 5

6) 1, 2, 3

Opmerkingen 
Gekoppeld aan de klassieke balletklas en goed toe te passen in alle andere lessen zoals repertoire en variaties.

 

Delen