Gedurende het hele studiejaar mogen NBA-leerlingen en -studenten worden gefilmd, gefotografeerd of geïnterviewd voor het NBA-archief, NBA-publicaties en de AHK-website/sociale media, of voor radio, film en televisie met toestemming van de NBA.

Het is helaas niet mogelijk om voor elke individuele gelegenheid toestemming te vragen. Wij maken daarom van de gelegenheid gebruik om u te informeren dat de mogelijkheid bestaat dat beeldmateriaal van NBA-leerlingen/studenten wordt gepubliceerd/gebruikt. Voorafgaand aan publicatie of enige andere vorm van openbaarmaking wordt het materiaal altijd vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de artistiek directeur.

Als u bezwaar heeft tegen het laten fotograferen of filmen, of als u vragen heeft over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met de schoolsecretaris van de Nationale Balletacademie: nba-info@ahk.nl

Delen