Naam docent/begeleider
Rombout Willems

Periode, duur
jaar 3, semester 1,2,3,4,        
23 / 24 weken/ bijeenkomsten

Studiebelasting
ritmiek /theorie: contact uren 36; zelfstudie uren 6
research uren: 25 

Bijdrage aan de competenties
1.  Creërend vermogen (solo);
3. Onderzoekend en reflectief vermogen;
4. Vermogen tot groei en ontwikkeling;
6. Communicatief vermogen.

Korte samenvatting van de inhoud 

  1. derde blok ritmische studies (o.a. phasing technique -Reich, polyritmiek. 
  2. geven van presentaties  over stromingen en componisten van 1850 tot 1950 (Cage, Dadaïsme, elektronische muziek, etc)
  3. project / onderzoek over een aan muziek gerelateerd onderwerp. Dit kan vele vormen aannemen: een installatie of performance met een duidelijk onderzoekskarakter, een geschreven verslag van een onderzoek, inclusief bijvoorbeeld interviews. Het  project moet altijd goed gedocumenteerd zijn en wordt door de student voor een publiek gepresenteerd.

Concrete leerdoelen 
de lessen dragen bij tot de algehele ‘bagage” van de student in het werkveld. Zo is hij/zij zowel ritmisch als theoretisch onderlegd, heeft muzikale ervaring in luisteren, analyse, zingen etc.en is uitgedaagd zich creatief muzikaal te profileren. Het formuleren en uitdiepen van een persoonlijke fascinatie: waar wil ik meer van weten, wat is voor mij belangrijk en kan een inspirerende rol spelen in mijn verdere carrière?

Gebruikte werkvorm(en) 
klassikaal: ritmische training, theorie / analyse
individual lectures 20th century music
music research: project and written report project

Gebruikt studiemateriaal (vakliteratuur, cases, opdrachten, video’s etc.) 
zeer divers, veel eigen materiaal en synthese van zeer uiteenlopende bronnen, muziek, video’s en boeken over muziek.

Wijze van beoordeling 
presentatie lecture
toetsing ritmische vaardigheid
evaluatie research project

Beoordelingscriteria
aanwezigheid en behalen niveau van toetsing.

Delen