Naam docent/begeleider

Rombout Willems


Periode, duur jaar 2, 

semester 1,2,3,4, 23 / 24 weken/ bijeenkomsten


Studiebelasting ritmiek /theorie: 

contact uren 36; zelfstudie uren 6,5

duet: contact uren 1,5 uur; zelfstudie uren 42,5 


Bijdrage aan de competenties 

1. creërend vermogen (solo); 3. onderzoekend en reflectief vermogen; 4. vermogen tot groei en ontwikkeling; 6. Communicatief vermogen.


Korte samenvatting van de inhoud 

1.ritmische studies / body percussion, vocalizing etc./ doel: muzikaliteit aanspreken, ontwikkelen, verdiepen, verbreden.

2.muzikale analyse / structuur, opbouw / doel: inzicht, analytisch denken.

3.kennis van muzikale begrippen

4.kennis van notatie

5.   creatie solo, muziek samenstellen


Concrete leerdoelen 

de lessen dragen bij tot de algehele ‘bagage” van de student in het werkveld. Zo is hij/zij zowel ritmisch als theoretisch onderlegd, heeft muzikale ervaring in luisteren, analyse, zingen etc.en is uitgedaagd zich creatief muzikaal te profileren.

mbt de creatie van de solo: 

communicatie: formuleren van ideeën en concept, 

reflectie: reflectie op proces van zowel de eigen solo als die van mede-studenten.


Gebruikte werkvorm(en) 

klassikaal: ritmische training, theorie / analyse

individueel: begeleiding solo


Gebruikt studiemateriaal (vakliteratuur, cases, opdrachten, video’s etc.) 

zeer divers, veel eigen materiaal en synthese van zeer uiteenlopende bronnen, muziek, video’s en boeken over muziek.


Wijze van beoordeling 

2 maal toetsing behandelde stof

toetsing ritmische vaardigheid

evaluatie proces solo


Beoordelingscriteria 

aanwezigheid en behalen niveau van toetsing.

Delen