Titel cursus:
Fitness MTD 1

Naam docent/begeleider:
Jurgen Paulusma

Periode,  aantal weken:
27 weken blok 1 t/m 4, 2x per week

Studiebelasting totaal:
contact: 45 minuten per les , in totaal 40,5 uur

Bijdrage aan de competenties :
draagt bij aan de competenties:
2. ambachtelijk vermogen 2.1, 2.6
3. onderzoekend en reflectief vermogen 3.2

Korte samenvatting van de inhoud:
Het gaat om het trainen van uithouding vermogen/conditie en op welke wijze dat het beste is voor een contemporary danserer. op gericht alle factoren van de conditie (aerobe/anaerobe- en spieruithoudingsvermogen, spierkracht, coördinatie, lenigheid en snelheid) te verbeteren en op peil te houden. maar ook elementen  als: adem, uitdraai, core-stabiliteit, balans, rust en anatomisch gerelateerde onderwerpen die de studenten krijgen in de lessen experiential anatomy komen aan bod. Dit op een zowel algemene als ook dansspecifieke manier. De student leert zowel in samenwerking met anderen, als wel zelfstandig een oefenprogramma te ontwikkelen tot verbetering van de fysieke mogelijkheden.

Concrete leerdoelen :
- de student is in staat al het aan bod gekomen oefenmateriaal op een correcte manier uit te voeren
- de student kan zelfstandig inpassen in eigen training
- de student is in staat een eigen trainingsprogramma op te stellen
- de student is in staat het eigen lichaam en de gezondheid daarvan te onderhouden.

Gebruikte werkvorm(en)
Groepslessen, individuele coaching

Trainingsmaterialen als o.a.:
steps, gewichten, uitdraaischijven, TRX, pilatesmaterialen, ballen etc.

Wijze van beoordeling
Participatie van 90%, inzet en betrokkenheid, vooruitgang op alle elementen van het persoonlijke fysieke profiel van de student t.a.v van het ingangsniveau

Beoordelingscriteria
2.1 De afgestudeerde beschikt over geëigende  lichaamsbeheersing en lichaamsbewustzijn, en toont dit door kracht, flexibiliteit, muzikaliteit, uithoudings- en dynamisch vermogen.
2.6 De afgestudeerde heeft kennis over het duurzaam gezond blijven van dansers en draagt zorg voor zijn lichaam en geest.
3.2 De afgestudeerde heeft een onderzoekende houding en kan (praktijkgericht) onderzoek doen.

Opmerkingen over bijvoorbeeld samenhang en volgtijdelijke eisen in het licht van het totale programma of andere opmerkingen:
Anatomisch gerelateerde onderwerpen die de studenten krijgen in de lessen experiential anatomy.

Delen