Naam docent/begeleider:
Ria Higler

Periode:
duur Block 2, 5 weeks, 3x120 minutes

Studiebelasting:
30 contact hours

Bijdrage aan de competenties:
Creative Potential, Craftmanship, Investigative and reflective abilities, Potential for growth and innovation

Korte samenvatting van de inhoud:
De docent geeft informatie m.b.t. heel specifieke manieren om te focussen op fysieke bewustzijn, zoals o.a. het werken met de vloeistoffen in het lichaam en bewustzijn over de aanwezigheid en beweging van de organen en het skelet. Dit kunnen toepassen in beweging. Verder: het bewustzijn van ruimte en de ander.

Concrete leerdoelen:

1. De student is zich meer bewust van het individuele karakter van zijn/haar lichaam en mogelijkheden.
2. De student toont meer zelfvertrouwen.
3. De student is vrijer en bewuster in relatie tot zijn/haar performatieve kwaliteiten.

Gebruikte werkvorm(en):
Soms werken we met de hele groep, soms halve groep en de andere helft observeert en geeft feedback. Soms in duet. Ook zijn er onderdelen waar de student zelf werk creëert, zowel individueel en in kleine groepen. 

Gebruikt studiemateriaal:
‘Sensing Feeling and Action’ van Bonnie Bainbridge Cohen. En geeft veel referenties in relatie met choreografie en gedrag, en hoe ideeën en beweging a.h.w. ‘gelezen’ kan worden.

Wijze van beoordeling:
Continue feedback van de docent, geschreven evaluatie aan het eind van de workshop

Beoordelingscriteria:
1.3,4, 2.1,.1.2, 4.1,2

Opmerkingen:
Het voornaamste doel van deze cursus is om de student meer zelfbewustheid en zelfvertrouwen te laten ervaren in hun creativiteit.

Delen