De opbouw van een studiejaar met als uitgangspunt “de vitale ruimte” ziet er schematisch zo uit: 

Delen