Titel cursus
Werkveld Oriëntatie MTD 1

Naam docent/begeleider
Det Rijven

Periode, duur
15 uur

Studiebelasting
1 uur contact uur , 14 zelfstudie

Bijdrage aan de competenties
Creërend: 2
Ondernemend/organiserend: 3, 4
Communicatief: 3
Samenwerking: 3

Korte samenvatting van de inhoud
Two assignments:

  • To orientate themselves on dance companies on the internet and write a short report about them.
  • To choose a dancer to interview on certain items, watch shows and rehearsal and write a more extended report.

Concrete leerdoelen
De student:

  1. De student kan aan het einde van dit onderdeel gericht zoeken op internet.
  2. Hij kan initiatief nemen en contact maken met het werkveld.
  3. Hij heeft ervaring met gericht vragen formuleren en een interview afnemen.
  4. Hij is in staat opgedane kennis en informatie in eigen woorden te formuleren in een bondige, adequate tekst en zijn eigen positie te relateren aan het betreffende werkveld.
  5. Hij heeft een basiskennis van het gebruik van een tekstverwerkingsprogramma.


Gebruikte werkvorm(en)
opdrachten, interview, observatie .

Gebruikt studiemateriaal (vakliteratuur, cases, opdrachten, video’s etc.)
websites op internet, live voorstellingen, overzicht opbouw werkstuk

Wijze van beoordeling toetsvorm:
2 werkstukken o.b.v. inhoud, diepgang, volledigheid, presentatie. Evaluatie en feedback.

Beoordelingscriteria
Adequate onderwerpsbehandeling (inhoudelijk, informatief, relatief) schrijfvaardigheid (begrijpelijkheid, helderheid, juistheid, originaliteit), vermogen tot relateren aan eigen situatie (reflectief, abstraherend), binnen tijdslimiet kunnen werken.

Opmerkingen over bijvoorbeeld samenhang en volgtijdelijke eisen in het licht van het totale programma of andere opmerkingen
Schrijf- en denkniveau HAVO.

Share