De inrichting van het onderwijs is o.a. gebaseerd op twee uitgangspunten:

a.  de vitale ruimte (naar Castelijns, Koster & Vermeulen, 2009)
b.  de procesopvatting van sociaal-ontwerpend leren (SOL-model, Oosterhuis 2010)

Share