Titel cursus
Male Technique/Pointes

Naam docent/begeleider
Grigory Chicherin, Nathalie Caris, Lorence Korsenti, Ernst Meisner

Periode, duur, studiebelasting
BA1, 1 jaar, 2 uur per week , BA 2/3 1,5 uur per week

Bijdrage aan de competenties 
1. Creerend vermogen
2. Ambachtelijk vermogen
3. Onderzoekend en refelctief vermogen
4. Vermogen tot groei en ontwikkeling
7. Vermogen tot samenwerking

Korte samenvatting van de inhoud 
De Male Technique en Pointes les is een uitbreiding van de klassieke les waarin de focus voor de jongens op ingewikkelde sprongen en draaien ligt en voor de meisjes op het uitgebreide spitzenwerk. Er wordt gewerkt aan bravura passen en stof die van toepassing kunnen zijn in variaties en repertoire en daarom is de les, naast dat het de techniek uitbreid en verbetert, ook een voorbereiding op variatie en repertoire lessen. 

Concrete leerdoelen 
De student:
ontwikkelt kennis van nieuwe passen, ingewikkelde sprong- en draaicombinaties (jongens) en uitdagend spitzenwerk (meisjes)
kan ingewikkelde combinaties uitvoeren en ontwikkelt kennis van bravura techniek 
kan verbinding leggen met wat er in de klassieke les in geleerd en ook met wat er in de variatie en repertoire les wordt verwacht
is in staat verschillende muzikale ritmes, coördinatie en bijpassend idioom te herkennen, benoemen en actief te gebruiken 

Gebruikte werkvorm(en) 
In groeps lessen leert de student ingewikkelde combinaties en bravura techniek. Er is tevens veel individuele coaching in deze lessen. 
In BA2/3 kan deze les ook gebruikt worden (net als de variatie les) als voorbereiding op auditie videos en materiaal dat gefilmd kan worden voor audities. 

Gebruikt studiemateriaal (vakliteratuur, cases, opdrachten, video’s etc.) 
Geen extra studiemateriaal. Eventueel filmen van video’s voor audities (BA2/3)

Wijze van beoordeling toetsvorm
evaluatie en feedback naar aanleiding van lessen en presentatie

Beoordelingscriteria 
1)   1, 2, 3, 4, 5 
2)   1, 2, 3, 5, 6
3)   1, 2, 3, 4
4)   1, 2
7)   1, 2, 3, 4

Opmerkingen over bijvoorbeeld samenhang en volgtijdelijke eisen in het licht van het totale programma of andere opmerkingen 
Hangt samen met de male technique en spitzen lessen en moet goed toegepast worden in alle andere lessen zoals repertoire en variaties. 

Share