Het danscompositie- en danspersoonlijkheidsgerichte onderwijs omvat het ontwikkelen van een persoonlijk dansidioom, de bewustwording van compositie in ruimte en tijd, het leren kijken naar - en analyseren van - elkaars werk, het leren geven en ontvangen van feedback, het vergroten van het eigen uitdrukkingsvermogen, het omgaan met spelelementen en het gebruik van de stem. Studenten leren deze aspecten toe te passen in hun eigen persoonlijke vormgeving en ontwikkelen zo een 'danspersoonlijkheid'. Deze vaardigheden dragen zowel bij aan kwaliteiten op het gebied van interpretatie en presentatie van beweging, alsook aan het artistieke inzicht en het vermogen samen te werken met choreografen. Om een goede basis hiervoor te verwerven krijgen de studenten gedurende alle studiejaren lessen in compositie, (contact)improvisatie, partnerwork, movement analysis, movement research, physical theatre, drama, etc.

Delen