Naar inhoud

Studiegids

2019-2020
 

Introductie

De Bacheloropleiding Moderne Theaterdans leidt studenten op tot hedendaagse dansers, die door hun sterke technische niveau, persoonlijkheid, creativiteit, discipline, mentale en intellectuele inzet als zelfstandige dansers kunnen functioneren binnen hedendaagse dansgezelschappen en projecten. Afgestudeerde dansers van deze opleiding hebben zich een wijze van werken eigen gemaakt die een onderzoekende houding en duurzame fysieke fitheid voortdurend inzet. Hedendaagse dans betekent vol(door)bloed dansers, met inhoud, die weten wat ze doen, hoe ze dat moeten doen en de fysieke mogelijkheden daartoe hebben.

Dansers die er zijn, aanwezig, vol, die durven communiceren met lijf en leden, gefocust, met lef en doorzettingsvermogen. Dansers die stevig op hun voeten staan, die ademen, die bewust en gewild het lichaam sturen, met energie. Dansers die durven vragen, die aanpakken en vormgeven, die iets toevoegen. Hedendaagse dans betekent dansers die creëren.

De opleiding is een veelzijdige en gedegen kunstvakopleiding, waar naast de ontwikkeling op danstechnisch gebied ruime aandacht wordt besteed aan de creatieve en danspersoonlijke aspecten. Belangrijk is de ervaring die studenten tijdens de opleiding opdoen met alle facetten die het creatieproces van theaterdansvoorstellingen omvat.
 
•    Technique of the totality
•    It is the attitude towards and within the work and profession  
•    The attitude is to be there, to be within
•    To open, to be open, to stay open
•    To look at, to question, to take notice, to notate, to reflect
•    To refer, to relate, to allow change, to break down safe hold on
•    To keep exploring, researching, not allowing to waste time  
•    To work moment by moment
•    To know what to do, how to do and to be able to do  

Delen