Naar inhoud

Studiegids

2018-2019

Het aanvullend onderwijs bestaat uit lessen studiebegeleiding en kortlopende cursussen. Studiebegeleiding is in het eerste studiejaar een verplicht onderdeel van het curriculum van alle dansopleidingen. Er is een wekelijks contactuur waarin de studenten studie- en reflectievaardigheden ontwikkelen. Binnen dit contactuur worden opdrachten gegeven als: interview klasgenoot, visie op dans, verslaglegging van individuele gesprekking met de studiebegeleider, vragen over de doelstellingen van de opleiding en het opmaken van het CV en een sollicitatiebrief. Daarnaast maakt de studiebegeleider studenten bekend met de onderwijssituatie en organisatie. In het tweede en derde jaar nemen mentoren deze taken over. Gedurende het tweede en derde studiejaar worden diverse kortlopende cursussen georganiseerd, onder andere op het gebied van licht, video- en geluidsmontage en het maken van een dansfilmpje olv van Cinedans.

Delen