Aandacht voor gezondheid en welzijn is een cruciale investering als het gaat om verhoging van de kwaliteit en duur van een danscarrière. De fysieke en mentale belasting voor een dansstudent en een professioneel danser zijn bijzonder groot. Het is daarom van primair belang dat een student zich een verantwoorde manier van werken eigen maakt. Daarnaast geldt dat de opleiding en de toekomstige werkgever medeverantwoordelijk zijn voor gezonde omstandigheden waarin wordt geleerd en gewerkt.

Voor alle opleidingen Dans van de Academie voor Theater en Dans is sinds begin jaren negentig een uniek Dansgezondheid programma ontwikkeld.
Het programma omvat drie delen: educatie, advies en begeleiding, en onderzoek.

Educatie: lessencyclus Health & Performance en transitielessen

Advies en begeleiding
:
Voor aanvang van de studie wordt het fysiek profiel van elke student in kaart gebracht. Dit is bedoeld om van meet af aan inzicht te geven in de individuele fysieke mogelijkheden en beperkingen waarmee de student zo optimaal mogelijk moet leren om te gaan tijdens zijn studie aan de dansopleiding. Het profiel komt tot stand op basis van een screening, deze vindt voor de meeste studenten in combinatie met  de auditie plaats.

De gegevens van elke dansstudent worden op systematische wijze geregistreerd in een speciaal daarvoor ontworpen en veilig computerprogramma. Zo kan inzicht worden verkregen in de individuele blessuregeschiedenis, op basis waarvan de (para)medici de student kunnen adviseren. Voorts kan aan de hand hiervan meer kennis worden verworven over oorzaken van specifieke blessures en gevallen van overbelasting in het algemeen.

Spreekuren 
Tijdens de (gratis) spreekuren kan worden ingegaan op individuele vragen of klachten op fysiek en/of psychisch gebied. Problemen kunnen in een vroeg stadium worden onderkend en er kan tijdig begeleiding worden geboden. In geval van blessures wordt een herstelprogramma samengesteld. 

Wetenschappelijk onderzoek
Groeimetingen: Als gevolg van de uitkomsten van het onderzoek over de groei van dansleerlingen (sinds 2001) is gekozen om de metingen structureel in te voeren en dit jaarlijks bij alle leerlingen van de vooropleiding Nationale Balletacademie in kaart te brengen.

Hypermobiliteit:In mei 2011 heeft er op aanvraag van de Hogeschool van Amsterdam een onderzoek plaatsgevonden naar Hypermobiliteit waar studenten van de opleidingen dans van de Academie voor Theater en Dans aan deel hebben genomen.

Nog vragen?
Je bent van harte welkom bij: Erzi Hoogveld, coördinator Health & Performance erzi.hoogveld@ahk.nl 
Health & Performance spreekkamer 8.47 op de 8e verdieping, (020)527 76 39

Voor meer informatie over Health & Performance klik hier

Delen