Klachtenregeling
Studenten kunnen hier terecht met klachten die betrekking hebben op het onderwijs, maar ook op beslissingen en handelingen van personen in dienst van de opleiding, een medestudent of een orgaan van de Academie voor Theater en Dans. Uitgangspunt is dat de student er eerst met de betreffende persoon probeert uit te komen. Daarbij kan externe hulp of bemiddeling ingeschakeld worden. Na een eventuele indiening van een klacht wordt de indiener en de betreffende persoon gehoord door de commissie, bestaande uit de studentendecaan, een gedelegeerde van de directie en een student.

Contact

Timon Hagen, decaan Academie voor Theater en Dans
Tel. 020 527 7637
E-mail: timon.hagen@ahk.nl

Bezoek ook het Klachtenloket AHK

Wanneer je klachten hebt over het toetsen en beoordelen kun je deze indienen bij de examencommissie.

contact: Liesbeth Koot, secretaris examencommissie liesbeth.koot@ahk.nl

Delen